Kategória: Ústredné orgány SRZ

Aktivity projektu: Rozvoj ľudských zdrojov v Slovenskom rybárskom zväze

Projekty EU, Ústredné orgány SRZ,
Aktivity projektu Rozvoj ľudských zdrojov v Slovenskom rybárskom zväze Aktivity projektu „ Rozvoj ľudských zdrojov v Slovenskom rybárskom zväze “ sa zameriavajú predovšetkým na vzdelávacie aktivity a tvorbu stratégie rozvoja ľudských zdrojov: Aktivita č. 1 : Stratégia rozvoja ľud...

Cieľové skupiny projektu: Rozvoj ľudských zdrojov v Slovenskom rybárskom zväze

Projekty EU, Ústredné orgány SRZ,
Cieľové skupiny projektu Rozvoj ľudských zdrojov v Slovenskom rybárskom zväze Cieľovou skupinou projektu „ Rozvoj ľudských zdrojov v Slovenskom rybárskom zväze “ sú zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina pracujúci na pracovnú zmluvu. Vzhľadom k tomu, že naše občianske z...

Ciele projektu: Rozvoj ľudských zdrojov v Slovenskom rybárskom zväze

Projekty EU, Ústredné orgány SRZ,
Cieľom nášho projektu je zvýšiť adaptabilitu zamestnancov Slovenského rybárskeho zväzu zlepšením podmienok a zvýšením investícií do rozvoja vzdelávania. Špecifickými cieľmi projektu sú: Tvorba systému strategického rozvoja ľudských zdrojov v občianskom združení Slovenský rybá...

Projekt EU: Rozvoj ľudských zdrojov v Slovenskom rybárskom zväze

Projekty EU, Ústredné orgány SRZ,
 Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Popis projektu Rozvoj ľudských zdrojov v Slovensko...

Správa o činnosti KK SRZ za rok 2014

Kontrolná komisia Rady SRZ,
V roku 2014 sa uskutočnili dve zasadnutia Kontrolnej komisie SRZ. Na prvom zasadnutí na sneme v Starom Smokovci dňa 29.11.2014 bol zvolený predseda KK SRZ Ing. Pavol Trokan a podpredseda KK SRZ František Jaššo. Z dôvodu, že predsedom Kontrolnej komisie sa stal zástupca Trnavského kraja, postúp...

Plán práce Prezídia a Rady SRZ 2015

Plán práce SRZ,
Plán práce Prezídia a Rady SRZ na 2. polrok 2015 (V Žiline dňa 04.06.2015, Ing. Ľuboš Javor v. r., tajomník) Plán práce Prezídia a Rady SRZ na 1. polrok 2015 (V Žiline dňa 05.12.2014, Ing. Ľuboš Javor v. r., tajomník)