Kategória: Členovia ústredných orgánov

Členovia Kontrolnej komisie SRZ

Členovia ústredných orgánov,
V dňoch 24 -25.11.2018 sa v hoteli Holiday Inn v Žiline konal XII. Snem Slovenského rybárskeho zväzu, na ktorom prebehli voľby členov Rady SRZ, Kontrolnej komisie SRZ, prezidenta SRZ a tajomníka SRZ na roky 2019-2022.  

Členovia Prezídia a Rady SRZ

Členovia ústredných orgánov, Prezídium SRZ,
V dňoch 24 -25.11.2018 sa v hoteli Holiday Inn v Žiline konal XII. Snem Slovenského rybárskeho zväzu, na ktorom prebehli voľby členov Rady SRZ, Kontrolnej komisie SRZ, prezidenta SRZ a tajomníka SRZ na roky 2019-2022.  

Členovia Disciplinárnej komisie pri Rade SRZ

Členovia ústredných orgánov,
Členovia disciplinárnej komisie pri Rade SRZ boli zvolení na roky 2019-2022 na zasadnutí Rady SRZ dňa 15.12.2018.