Kategória: Členovia ústredných orgánov

Členovia Kontrolnej komisie SRZ

Členovia ústredných orgánov,
V dňoch 24 -25.11.2018 sa v hoteli Holiday Inn v Žiline konal XII. Snem Slovenského rybárskeho zväzu, na ktorom prebehli voľby členov Rady SRZ, Kontrolnej komisie SRZ, prezidenta SRZ a tajomníka SRZ na roky 2019-2022.  

Členovia Prezídia a Rady SRZ

Členovia ústredných orgánov, Prezídium SRZ,
V dňoch 15.-16.10.2022 sa na Táloch, v Hoteli Partizán, konal XIV. Snem Slovenského rybárskeho zväzu. Členmi Prezídia Rady SRZ na nasledujúce volebné obdobie sa stali:

Členovia Disciplinárnej komisie pri Rade SRZ

Členovia ústredných orgánov,
Členovia disciplinárnej komisie pri Rade SRZ boli zvolení na roky 2022-2026 na zasadnutí Rady SRZ dňa 12.11.2022.