Kategória: Rybárske revíry

Hniezda pre zubáčov na Zemplínskej Šírave

Revíry Rady-Východ,
Napriek nepriaznivému jarnému počasiu sme...

Rozdelenie pláže VN Zemplínska Šírava

VN Zemplínska šírava,
Po neúspešnom stretnutí v júni 2020 v ...

Dunaj č. 3 – Prívodný kanál VD

Dunaj č. 3,
Dunaj č. 3 – Prívodný kanál VD - 2-0590-1-3 Celoročný zákaz rybolovu! Vodná plocha kanála na ľavej strane od plavebných komôr VD Gabčíkovo po vyústenie potrubia ČOV Šamorín pri obci Čilistov a na pravej strane od hydrocentrál...

Dunaj č. 2 – OR spodná inundácia

Dunaj č. 2 – OR spodná inundácia,
Dunaj č. 2 – OR spodná inundácia - 2-0500-1-1 (charakter revíru: kaprový - lovný) Prietočné ramená Veľký Lél (vodný tok – celoročný lov rýb) a Kľúčovecké odstavené rameno (vodný tok – celoročný lov rýb) a Opátske (Vodné nádrže a slepé, mŕtve a odstavené ramená – všeobecný zákaz ...

VN Ružiná – všeobecný zákaz lovu rýb

Aktuality, VN Ružiná,
Vážení členovia SRZ, vážení rybári, z dôvodu znižovania vodnej hladiny pod minimálnu prevádzkovú hladinu, platí na VN Ružiná - revír č. 3-5700-1-1, od 7.11.2020 do odvolania, všeobecný zákaz lovu rýb. Kancelária tajomníka SRZ Slovenský rybársky zväz - Rada...

Dunaj č. 3 – zdrž Čunovo – Hrušov

Dunaj č. 3,
Dunaj č. 3 - 2-0610-1-1 (charakter revíru: kaprový - lovný) Vodná plocha zdrže na ľavej strane od vyústenia potrubia z ČOV Šamorín pri obci Čilistov Bratislava vidiek, po rkm 1862 a priľahlé vodné plochy voľne spojené so zdržou (mimo Rusovecko – Jaroveckej súst. ramien - samosta...

Dunaj č. 3 – pravostranný priesakový kanál VD Čunovsko – Rusovecko – Jarovecký

Dunaj č. 3,
Dunaj č. 3 pravostranný priesakový kanál VD Čunovsko – Rusovecko – Jarovecký - 2-0600-1-1 (charakter revíru: kaprový - lovný) Vodná plocha priesakového kanála od štátnej hranice s Maďarskom (most) pri obci Čunovo po začiatok kanála pri ČOV v Bratislave, Petržalke. Revír nie je h...