Kategória: Rybárske revíry

Plánovaná rekonštrukcia diaľničného mosta R1-018 Váhovce na VN Kráľová

Aktuality, VN Kráľová,
V období od 15. mája 2024 do 24. decembra 2024 bude na VN Kráľová prebiehať plánovaná rekonštrukcia diaľničného mosta ev. č. R1-018 Váhovce - pravý most. Projekt realizujú spoločnosti EUROVIA CZ, a.s. a SMS, a.s., ktoré požiadali o povolenie na vybudovanie dočasnej prístupovej komunikácie vedľa m...

Dunaj č. 3 – Staré koryto

Dunaj č. 3,
Číslo revíru: 2-0510-1-1 Charakter revíru: kaprový s výskytom hlavátky H Popis: Staré koryto Dunaja od rkm 1810 pri obci Sap po Čunovskú hať inundácii (20 vypúšťacích polí), po vodnú elektráreň Čunovo, po ...

Dunaj č. 3 – Prívodný kanál VD

Dunaj č. 3,
Číslo revíru: 2-0590-1-3 Charakter revíru: kaprový Popis: Celoročný zákaz rybolovu! Vodná plocha kanála na ľavej strane od plavebných komôr VD Gabčíkovo po vyústenie potrubia ČOV Šamorín pri obci Čilistov a na...

Dunaj č. 3 – OR stredná inundácia

Dunaj č. 3,
Číslo revíru: 2-0570-1-1 Charakter revíru: kaprový s výskytom hlavátky H Popis: Sústava prietočných ramien od sútoku odpadového kanál hydrocentrály a starého toku Dunaja po jej odberný objekt z pravostrann...

Dunaj č. 3 – OR horná inundácia

Dunaj č. 3,
Číslo revíru: 2-0560-1-1 Charakter revíru: kaprový s výskytom hlavátky H Popis: Sústava ramien od jej vyústenia do starého koryta Dunaja nad starým prístavom v Gabčíkove po odberný objekt z prívodného kaná...

Dunaj č. 3 – odpadový kanál VD

Dunaj č. 3,
Číslo revíru: 2-0550-1-1 Charakter revíru: kaprový s výskytom hlavátky H Popis: Vodná plocha odpadového kanála od jeho vyústenia do starého koryta Dunaja pri obci Sap po hydrocentrálu v Gabčíkove a plavebn...

Obmedzenie rybárskeho práva na VN Sĺňava, 23. 6. – 25. 6. 2023

Aktuality, VN Sĺňava,
Vážení športoví rybári a členovia SRZ, dovoľujeme si Vás informovať o uskutočnení športových rybárskych pretekov 2. liga LRU method feeder na rybárskom revíri č.2-5270-1-1 VN Sĺňava, ktorý organizuje Slovenský zväz športového rybolovu a SRZ – Rada Žilina v spolupráci so SRZ MsO Turčianske Teplic...

Upozornenie na výskyt vtáčej chrípky

Aktuality, VN Liptovská Mara,
Dňa 22. 5. 2023. Regionálna veterinárna a potravinová správa v Liptovskom Mikuláši, na základe vyšetrenia uhynutých čajok z pobrežia Liptovskej Mary, potvrdila výskyt vtáčej chrípky u čajky smejivej (Lurus ridibundus). Keďže za pár dní začína na Liptovskej Mare rybárska sezóna, upozorňujeme lo...

Zarybnenie VVN Bešeňová

VVN Bešeňová,
Dňa 11.5.2023 bol zarybnený rybársky revír č. 3-6040-4-4 VVN Bešeňová násadou pstruha potočného PP3 v objeme 400 kg. Ryby boli do revíru dodané z výrobného strediska Rady SRZ vo Svite. Ryby mali dĺžku v priemere od 30 do 40 cm niektoré aj viac. Skorý termín zarybnenia je vhodný z dôvodu využitia ...

Výpomoc pri ochrane revíru Palcmanská Maša

VN Palcmanská Maša – Dedinky,
Na zahájení pstruhovej sezóny naša skupina pomohla pri ochrane revíru 4-3680 VN Palcmanská Maša. Pozrite si niekoľko fotografií na webe https://rybarska-straz.sk