Kategória: Rybárske revíry

Dunaj č. 3 – Staré koryto

Dunaj č. 3,
Číslo revíru: 2-0510-1-1 Charakter revíru: kaprový s výskytom hlavátky H Popis: Staré koryto Dunaja od rkm 1810 pri obci Sap po Čunovskú hať inundácii (20 vypúšťacích polí), po vodnú elektráreň Čunovo, po ...

Dunaj č. 3 – Prívodný kanál VD

Dunaj č. 3,
Číslo revíru: 2-0590-1-3 Charakter revíru: kaprový Popis: Celoročný zákaz rybolovu! Vodná plocha kanála na ľavej strane od plavebných komôr VD Gabčíkovo po vyústenie potrubia ČOV Šamorín pri obci Čilistov a na...

Dunaj č. 3 – OR stredná inundácia

Dunaj č. 3,
Číslo revíru: 2-0570-1-1 Charakter revíru: kaprový s výskytom hlavátky H Popis: Sústava prietočných ramien od sútoku odpadového kanál hydrocentrály a starého toku Dunaja po jej odberný objekt z pravostrann...

Dunaj č. 3 – OR horná inundácia

Dunaj č. 3,
Číslo revíru: 2-0560-1-1 Charakter revíru: kaprový s výskytom hlavátky H Popis: Sústava ramien od jej vyústenia do starého koryta Dunaja nad starým prístavom v Gabčíkove po odberný objekt z prívodného kaná...

Dunaj č. 3 – odpadový kanál VD

Dunaj č. 3,
Číslo revíru: 2-0550-1-1 Charakter revíru: kaprový s výskytom hlavátky H Popis: Vodná plocha odpadového kanála od jeho vyústenia do starého koryta Dunaja pri obci Sap po hydrocentrálu v Gabčíkove a plavebn...

Obmedzenie rybárskeho práva na VN Sĺňava, 23. 6. – 25. 6. 2023

Aktuality, VN Sĺňava,
Vážení športoví rybári a členovia SRZ, dovoľujeme si Vás informovať o uskutočnení športových rybárskych pretekov 2. liga LRU method feeder na rybárskom revíri č.2-5270-1-1 VN Sĺňava, ktorý organizuje Slovenský zväz športového rybolovu a SRZ – Rada Žilina v spolupráci so SRZ MsO Turčianske Teplic...

Upozornenie na výskyt vtáčej chrípky

Aktuality, VN Liptovská Mara,
Dňa 22. 5. 2023. Regionálna veterinárna a potravinová správa v Liptovskom Mikuláši, na základe vyšetrenia uhynutých čajok z pobrežia Liptovskej Mary, potvrdila výskyt vtáčej chrípky u čajky smejivej (Lurus ridibundus). Keďže za pár dní začína na Liptovskej Mare rybárska sezóna, upozorňujeme lo...

Zarybnenie VVN Bešeňová

VVN Bešeňová,
Dňa 11.5.2023 bol zarybnený rybársky revír č. 3-6040-4-4 VVN Bešeňová násadou pstruha potočného PP3 v objeme 400 kg. Ryby boli do revíru dodané z výrobného strediska Rady SRZ vo Svite. Ryby mali dĺžku v priemere od 30 do 40 cm niektoré aj viac. Skorý termín zarybnenia je vhodný z dôvodu využitia ...

Výpomoc pri ochrane revíru Palcmanská Maša

VN Palcmanská Maša – Dedinky,
Na zahájení pstruhovej sezóny naša skupina pomohla pri ochrane revíru 4-3680 VN Palcmanská Maša. Pozrite si niekoľko fotografií na webe https://rybarska-straz.sk

Zemplínska Šírava – položenie hniezd zubáčov

VN Zemplínska šírava,
Dňa 5.4.2023 hospodár SRZ na Zemplínskej Šírave p. Petrík za pomoci hospodára MsO Michalovce p. Kačmarského položili 25 zubáčových hniezd. Hniezda sú položené na miestach, ktoré sú odskúšané z minulých rokov. Vysoký stav vody na VN Zemplínska Šírava a vyhovujúca teplota sú predpokladom, že akcia ...