Kategória: Rybárske revíry

VN Nosice

VN Nosice,
Číslo revíru: 3-5480-1-1 Charakter revíru: kaprový Popis: odná plocha nádrže (488 ha) od priehradného telesa po sútok starého koryta a kanála Váhu na konci hrádze (Špic) v obci Orlové, s výnimkou samostatnej vodnej plochy VN Pod Dubovcom.

VN Sĺňava

VN Sĺňava,
Číslo revíru: 2-5270-1-1 Charakter revíru: kaprový Popis: Vodná plocha nádrže (501 ha) od priehradného telesa (hate) po Krajinský most v Piešťanoch. Zákaz lovu z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných obje...

Dunaj č. 2 – OR spodná inundácia

Dunaj č. 2 – OR spodná inundácia,
Číslo revíru: 2-0500-1-1 Charakter revíru: kaprový Popis: Prietočné ramená Veľký Lél a Kľúčovecké a odstavené rameno Opátske a medzihrádzový priestor v obci Medveďov. Zvýšená najmenšia/najväčšia lovná miera v cm: zubáč 60/x, sumec 90/x, mrena 50/...

Dunaj č. 1

Dunaj č. 1,
Číslo revíru: 2-0480-1-1 Charakter revíru: kaprový Popis: Čiastkové povodie rieky Dunaj od ústia Ipľa (rkm 1708) po ústie Vážskeho Dunaja (rkm 1766) v Komárne. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany. Revír - hraničná v...

Vypúšťanie vodnej stavby Veľká Richňavská

Revíry, Rybárske revíry,
Na základe rozhodnutia Okresného úradu v Banskej Štiavnici sa 2. 9. z dôvodu rekonštrukcie začalo vypúšťanie vodnej stavby Veľká Richňavská, ktorá je súčasťou rybárskeho revíru 3-1390-1-1 Jazerá Richňavské. SRZ Rada oznamuje držiteľom kaprových zväzových povolení na rybolov a zv...