Kategória: Orava č. 2a

Orava č. 2a

Orava č. 2a,
Názov revíru: Orava č. 2a Číslo revíru: 3-2720-6-4