Kategória: Orava č. 2b

Orava č. 2b

Orava č. 2b,
Názov revíru: Orava č. 2b Číslo revíru: 3-2721-6-1