Kategória: Orava č. 2b

Orava č. 2b

Orava č. 2b,
Číslo revíru: 3-2721-6-1 Charakter revíru: lipňový, výskyt hlavátky H Popis: Čiastkové povodie rieky Orava od lavičky pre peších v Dolnej Lehote po cestný most v obci Krivá pri futbalovom štadióne. Zvýšená...