Kategória: Váh – Krpeľany

VN Krpeľany

Váh – Krpeľany,
Číslo revíru: 3-5240-1-1 Charakter revíru: kaprový Popis: Vodná plocha spodnej časti nádrže (144 ha) od priehradného telesa po ústie menného pravostranného potoka pri parkovisku. Vo vzdialenosti 100 m od hrádzového t...

Zarybnenie lipňových rybárskych revírov Rady hlavátkou

Aktuality, Váh – Krpeľany, Zarybnenie,
Dňa 28. septembra boli rybárske revíry 3-2720-6-1 Orava č.2 a č. 3-5230-6-3 Váh – Krpeľany zarybnené niekoľkými stovkami kusov hlavátky podunajskej - dvojročnej násady o priemernej hmotnosti 0,25 kg. Hlavátky, ktoré boli odchované na výrobnom stredisku SRZ vo Svite, ihneď po vysadení a poroznášan...