Váh – Krpeľany - články

Váh – Krpeľany

Váh – Krpeľany

Názov revíru: Váh – Krpeľany Číslo revíru: 3-5230-6-3 Účel a charakter: CHRO Užívateľ: SRZ RADA Žilina Popis revíru Váh – Krpeľany Rieka Váh od ústia bezmenného pravostranného potoka pri parkovisku po ústie rieky Orava do Váhu pri Kraľovanoch. Revír je od 1.1. 2010 vyhlásený za Chránenú rybársku oblasť, lov rýb celoročne zakázaný!

Zarybnenie lipňových rybárskych revírov Rady hlavátkou

Dňa 28. septembra boli rybárske revíry 3-2720-6-1 Orava č.2 a č. 3-5230-6-3 Váh – Krpeľany zarybnené niekoľkými stovkami kusov hlavátky podunajskej – dvojročnej násady o priemernej hmotnosti 0,25 kg. Hlavátky, ktoré boli odchované na výrobnom stredisku SRZ vo Svite, ihneď po vysadení a poroznášaní rybárskymi hospodármi začali popri brehoch loviť tohtoročný rybí poter. Dúfame, že

Top