VN Nosice - články

Vodná nádrž Nosice

Vodná nádrž Nosice

Názov revíru: VN Nosice Číslo revíru: 3-5480- 1-1 Užívateľ: SRZ RADA Žilina Popis revíru Vodná plocha nádrže s rozlohou 488 ha siaha od priehradného telesa po sútok kanála a Váhu pri obci Orlové a susedí oddelenou hrádzou s MO SRZ Považská Bystrica s názvom Revír pod Dubovcom, s ktorým je aj prepojený plavebným priesmykom. Prístupové

Top