Kategória: VN Orava

VN Orava

Aktuality, VN Orava,
Číslo revíru: 3-5530-1-1 Charakter revíru: kaprový Popis: Vodná plocha nádrže (3400 ha) od telesa hrádze po cestný most na štátnej ceste Námestovo - Tvrdošín a po štátnu hranicu s Poľskom, vrátane prítoku Hraničný Kriváň, ktorý predstavuje

Poďakovanie od Slovenskej ornitologickej spoločnosťi

VN Orava,
Chcel by som sa poďakovať členom rybárskeho zväzu a iným rybárom pôsobiacim na Oravskej priehrade za rešpektovanie podmienok ochrany pri vtáčích ostrovoch dôležitých najmä pre hniezdenie rybára riečneho (Sterna hirundo). Rybáre riečne hniezdia na Oravskej pri...

3-5530-1-1 VN Orava – zarybnenie zubáčom (Zu1)

Aktuality, VN Orava, Zarybnenie,
Milí rybári a členovia SRZ, dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 13. októbra 2017 bol zarybnený rybársky revír Rady SRZ VN Orava násadou jednoročného zubáča Zu1 o priemernej hmotnosti 9,5 g, v množstve 60 000 ks. Dovoz bol avizovaný v dostatočnom predstihu a ryba bola rozvezená za pomoci vi...

3-5530-1-1 VN Orava – zarybnenie kaprom (K2)

Aktuality, VN Orava, Zarybnenie,
Milí rybári a členovia SRZ, dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 10. októbra 2017 bol zarybnený rybársky revír Rady SRZ VN Orava násadou kapra K2 o priemernej hmotnosti 0,7 kg, v množstve 6 600 kg. Dovoz bol avizovaný v dostatočnom predstihu a ryba bola vysadená na jedno miest...

3-5530-1-1 VN Orava – zarybnenie šťukou (Š1)

Aktuality, VN Orava, Zarybnenie,
Milí rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 12. októbra 2017 bol zarybnený rybársky revír Rady SRZ VN Orava násadou šťuky v množstve 2 000 kg o priemernej veľkosti 30 cm-60 cm. Ryby boli dodané spoločnosťou DONA, s. r. o. Veľké Revištia.

3-5530-1-1 VN Orava – zarybnenie pleskáčom (Pl1)

Aktuality, VN Orava, Zarybnenie,
Milí rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 12. októbra 2017 bol zarybnený rybársky revír Rady SRZ VN Orava násadou pleskáča tržného Pl1 v množstve 5 500 kg. Dovoz bol avizovaný v dostatočnom predstihu a ryba bola vysadená na jedno miesto...

3-5530-1-1 VN Orava – zarybnenie kaprom (K2)

Aktuality, VN Orava, Zarybnenie,
Milí rybári a členovia SRZ, dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 07. októbra 2017 bol zarybnený rybársky revír Rady SRZ VN Orava násadou kapra K2 o priemernej hmotnosti 0,42 kg v množstve 4 500 kg. Dovoz bol avizovaný v dostatočnom predstihu a ryba bola vypustená...

3-5530-1-1 VN Orava – zarybnenie kaprom (K2)

Aktuality, VN Orava, Zarybnenie,
Milí rybári a členovia SRZ, dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 05. októbra 2017 bol zarybnený rybársky revír Rady SRZ VN Orava násadou kapra K2 o priemernej hmotnosti 1,09 kg v množstve 7 000 kg. Dovoz bol avizovaný v dostatočnom predstihu a ryba bola rozdelená...

Podmienky výnimky na VN Orava

Oznamy, Revíry, Rybárske revíry, VN Orava,
Pre viaceré nezrovnalosti pri uplatňovaní výnimky udelenej Ministerstvom životného prostredia SR Slovenskému rybárskemu zväzu na stanovanie a bivakovanie na brehoch VN Orava, upozorňujeme a zároveň žiadame loviacich rybárov o dodržiavanie podmienok tejto udelenej výnimky. Dodržiavaním sa vyhneme ...