Kategória: VN Ružiná

VN Ružiná

VN Ružiná,
Číslo revíru: 3-5700-1-1 Charakter revíru: kaprový Popis: Vodná plocha nádrže (170 ha) od telesa hrádze po koniec vzdutia na prítokoch pri obci Ružiná. Na pravom brehu VNv úseku od hrádzového telesa po koniec areálu ...

VN Ružiná – všeobecný zákaz lovu rýb

Aktuality, VN Ružiná,
Vážení členovia SRZ, vážení rybári, z dôvodu znižovania vodnej hladiny pod minimálnu prevádzkovú hladinu, platí na VN Ružiná - revír č. 3-5700-1-1, od 7.11.2020 do odvolania, všeobecný zákaz lovu rýb. Kancelária tajomníka SRZ Slovenský rybársky zväz - Rada...

VN Ružiná

Aktuality, VN Ružiná,
- platí všeobecný zákaz lovu rýb z dôvodu mimoriadneho zníženia vodnej hladiny. Počas tej mimoriadnej udalosti vykonáva užívateľ - SRZ, každodenný odlov rýb od 01.06.2020 do odvolania v čase od 05:00 hod do 22:00 hod Pravidlá odlovu rýb v rámci mimoriad...

Kontrola RS na VN Ružiná

Aktuality, VN Ružiná,
V dňoch 08.08. – 09.08.2017 bola vykonaná kontrola rybárskej stráže a rybárov na revíry Rady SRZ - VN Ružiná. Postupne na pravej aj ľavej strane vodnej nádrže bolo skontrolovaných 43 loviacich rybárov. Boli zistené dve previnenia, ktoré boli vyriešené dohovorom.

3-5700-1-1 VN Ružiná – Zarybnenie amur biely a lieň sliznatý

Aktuality, VN Ružiná, Zarybnenie,
Dňa 10.11.2016 prebehlo zarybnenie VN Ružiná násadou amura bieleho v množstve 1000 kg a násadou lieňa sliznatého v množstve 100 kg. Ryba bola dodaná z výrobného strediska Rady SRZ Lučenec z VN Tachty. Priemerná kusová hmotnosť amura bola 2 kg/ks, lieňa 0,2 kg/ks.  Násadu prevzal oblastný ichtyoló...

3-5700-1-1 VN Ružiná – Zarybnenie kaprom K₂

Aktuality, VN Ružiná, Zarybnenie,
Dňa 3.10.2016 prebehlo zarybnenie VN Ružiná násadou kapra kategórie K₂ v objeme 2300 kg. Ryba bola dodaná z rybničnej sústavy Uhorské, ktorá patrí pod výrobné stredisko Rady SRZ Lučenec. Priemerná hmotnosť ryby bola 0,37 kg/ks, násadu prevzal oblastný ichtyológ.