Kategória: VN Teplý Vrch

Vodná nádrž Teplý Vrch

VN Teplý Vrch,
Názov revíru: VN Teplý vrch Číslo revíru: 3-5850-1-1