Kategória: VN Žilina

Vodná nádrž Žilina

VN Žilina,
Názov revíru: VN Žilina Číslo revíru: 3-6010-1-1

Vodné dielo Žilina – zarybnenie K3

VN Žilina,
Dňa 30.11.2022 prebehlo zarybnenie kaprom K3 (2000 kg) na revíri SRZ Rada Žilina - VN Žilina 3-6010-1-1.

Neres rýb na VN Žilina

Aktuality, Revíry, Rybárske revíry, VN Žilina,
Pre podporu prirodzeného neresu rýb na VN Žilina, ktorá už po niekoľkých rokoch po spustení do prevádzky bola značne zanesená bahnom, som od roku 2007 začal s intenzívnym hospodárením formou výroby umelých neresových hniezd. Na týchto hniezdach, ktoré osádzam vždy v jarných mesiacoch v počtoch od...

VD Žilina – Hniezda z vianočných plastových stromčekov

Aktuality, Revíry, Rybárske revíry, VN Žilina,
Vážení rybári a členovia SRZ, Pre skúšanie rôznych druhov materiálov na výrobu hniezd na neres rýb sa použili aj vyhodené plastové vianočné stromčeky.

VD Žilina – Prvý neres zubáča veľkoústeho

Aktuality, Revíry, Rybárske revíry, VN Žilina,
Važení rybári a členovia SRZ, Dňa 19.4.2019 bolo vykonané čistenie hniezd od hnedej riasy a kalu, kedy bol zaznamenaný prvý neres zubáča veľkoústeho a ostrieža.

20. výročie od spustenia do prevádzky Vodného diela Žilina

Aktuality, VN Žilina,
Dňa 23.4.2018 sa v Mestskom divadle v Žiline uskutočnila slávnostná konferencia pri príležitosti 20. výročia VD Žilina. Konferenciu organizoval správca vodnej stavby Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava. Konferenciu otvoril generálny riaditeľ Vodohospodárskej výstavby Ing. Daniel Kvocera. N...

3-6010-1-1 VN Žilina – zarybnenie kaprom (K2)

Aktuality, VN Žilina, Zarybnenie,
Dňa 10.10.2015 sa z výrobného strediska Rady SRZ v Uzovskej Panici uskutočnilo zarybnenie revíru VN Žilina násadou kapra K2 v množstve 4800 kg z celkového plánovaného množstva 6000 kg o priemernej kusovej hmotnosti 360 g.

3-6010-1-1 VN Žilina – zarybnenie Pd2

Aktuality, VN Žilina, Zarybnenie,
Dňa 01.10.2015 sa uskutočnilo zarybnenie revíru Rady SRZ č. 3-6010-1-1 VN Žilina násadou pstruha dúhového v kategórii Pd2. Do revíru bolo vysadených celkovo 300 kg rýb o priemernej kusovej hmotnosti 350 g. Fotografia je ilustr...