Kategória: Revíry Rady-Východ

3-4030-1-4 VN Zemplínska Šírava – zarybnenie kaprom

Aktuality, VN Zemplínska šírava, Zarybnenie,
Dňa 31.10.2015 bol rybársky revír zarybnený násadou kapra K2  o celkovom množstve 4700 kg. Zarybnenie bolo realizované z výrobného strediska Uzovská Panica. Zarybnenia na Zemplínskej Šírave sa zúčastnil rybársky hospodár p.Tegi a člen RADY p. Šaffa.

4-3330-1-1 VD Domaša – zarybnenie kaprom

Aktuality, VD Domaša, Zarybnenie,
V dňoch 28., 29., 31.10.2015 bolo realizované zarybnenie rybárskeho revíru kaprom K2 8470 kg, amurom Ab2 360 kg a zubáčom Zu1 90000 ks.

4-3750-1-1 VN Ružín – zarybnenie zubáčom

Aktuality, VN Ružín, Zarybnenie,
30.10.2015 sme zarybnili rôčikom zubáča veľkoústeho v množstve 58 000 kusov.Prítomní boli aj kontrolór zo zarybňovacej komisie p. Kozub, ďalej člen MO Svit p. Antal, členovia MO Gelnica p. Zemánek a Šveda, členovia MsO Košice p.Baldys a Sabatula. Násadu sme vysadili na dvoch miestach. [gallery...

4-3330-1-1 VD Domaša – zarybnenie pleskáčom, amurom, kaprom a šťukou

Aktuality, VD Domaša, Zarybnenie,
V dňoch 22. 23. 26. a 27.10.2015 bola zarybnená VN Domaša násadou pleskáča Plv2 – 230 kg, amura Ab2 – 1830 kg, kapra k2 – 1830 kg a šťuky Štu1 – 800 kg.

4-4030-1-4 VN Zemplínska Šírava – zarybnenie šťukou

Aktuality, VN Zemplínska šírava, Zarybnenie,
Dňa 23.10.2015 bolo vykonané zarybnenie VN Zemplínska Šírava násadou jednoročnej šťuky o priemernej kusovej hmotnosti 0,5 kg v množstve 500 kg od dodávateľa DONA s.r.o.

4-3750-1-1 VN Ružín | 4-3330-1-1 VD Domaša – zarybnenie kaprom (K2, K3)

Aktuality, VD Domaša, VN Ružín, Zarybňovanie,
Dňa 15.10.2015 sa z výrobného strediska Rady SRZ v Brzotíne uskutočnilo zarybnenie revírov VN Ružín násadou kapra K2 v množstve 3600 kg z celkového plánovaného množstva 7400 kg o priemernej kusovej hmotnosti 250 g a revíru VD Domaša násadou kapra K3 v množstve 1960 kg z celkového plánovaného množ...

4-3750-1-1 VN Ružín | 4-3330-1-1 VD Domaša – zarybnenie kaprom (K2, K3)

Aktuality, VD Domaša, VN Ružín, Zarybnenie,
Dňa 15.10.2015 sa z výrobného strediska Rady SRZ v Brzotíne uskutočnilo zarybnenie revírov VN Ružín násadou kapra K2 v množstve 3600 kg z celkového plánovaného množstva 7400 kg o priemernej kusovej hmotnosti 250 g a revíru VD Domaša násadou kapra K3 v množstve 1960 kg z celkového plánovaného množ...

4-3750-1-1 VN Ružín – zarybnenie Pd2

Aktuality, VN Ružín, Zarybnenie,
Revír Rady SRZ 4-3750-1-1 VN Ružín bol dňa 04.06.2015 zarybnený Pd2 (Pstruh dúhový dvojročný) v množstve 510 kg. Na fotografiách vidíte: meranie teploty vody vo VN (20,2 °C), meranie teploty vody v pr...

Vodné dielo Domaša

VD Domaša,
Vodné dielo Domaša bolo vybudované v povodí Bodrogu na toku Ondavy v rokoch 1962 - 1967 ako súčasť vodohospodárskych úprav na Východoslovenskej nížine. Jeho účelom bola akumulácia vody pri vyšších prietokoch a okrem nich aj na priemyselné využitie, na riedenie odpadových vôd z Bukózy Vranov, na e...