Kategória: VN Zemplínska šírava

Vodná nádrž Zemplínska Šírava

VN Zemplínska šírava,
Názov revíru: Zemplínska Šírava Číslo revíru: 4-4030-1-4

Rozdelenie pláže VN Zemplínska Šírava

VN Zemplínska šírava,
Po neúspešnom stretnutí v júni 2020 v ...

Brigáda na Zemplínskej šírave

VN Zemplínska šírava,
Dlhoročná akcia Slovenského rybárskeho zväzu prebehla v sobotu 30.5.2020 na  Zemplínskej šírave. Na tuto akciu chodia členovia MsO SRZ Michalovce veľmi radi . Vedia že tato časť brigády pomôže nám rybárom očistiť lovné miesta na všetkých sektoroch a zároveň zapoja sa aj rybári z celého Slovenska ...

Zubáčove hniezda

VN Zemplínska šírava,
V stredu 8.4.2020 bola kontrola zubáčových hniezd na Zemplínskej Šírave. Hniezda boli položené na stredisku Paľkov v množstve 26 kusov v sobotu 4.4.. Pri položení pomáhali pp. Tegi M., Tegi L., Tegi R., Kačmarský R., Dnes v stredu kontrolu hniezd previedli pp.Šaffa V., Tegi M., Kačmarský R., Naše...

Zarybnenie Zemplínskej Šíravy úhorom

Oznamy, Revíry, Rybárske revíry, VN Zemplínska šírava, Zarybnenie,
Vážení rybári a členovia SRZ, V piatok 14.6.219 sme zarybnili Zemplínsku Šíravu úhorom európskym v množstve 7 kg. Úhor bol roznesený a umiestnený do kamenistého terénu v častiach Kamenec, Medvedia hora, Kameňolom. Zarybnenia sa zúčastnili pp. Tegi, Kačmarský, Janoušek.

Prvá brigáda v roku 2019 na Zemplínskej šírave

Aktuality, VN Zemplínska šírava,
Vážení rybári a členovia SRZ, dňa 13.4.2019 sa uskutočnila prvá šíravská brigáda na Prímestskej oblasti. Nakoľko prídel tohto roku naplavenín nebol veľký, po obhliadke výbor sa rozhodol nedeľňajšiu brigádu v Zalužiciach zrušiť. Takže v sobotu sme očakávali veľký záujem brigádn...

Zákaz lovu rýb na Výpustnom kanáli z VN Zemplínska Šírava naďalej pretrváva

Aktuality, Revíry, Rybárske revíry, VN Zemplínska šírava,
Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dovoľujeme si vás informovať, že Slovenský rybársky zväz - Mestská organizácia Michalovce listom zo dňa 02. júla 2018 požiadala Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Košice, Správa povodia Laborca o prehodnotenie lovu rýb ...

Zarybnenie Zemplínskej šíravy kaprom Kr

Aktuality, VN Zemplínska šírava, Zarybnenie,
Vážení rybári a členovia SRZ, Dňa 9.7.2018 sme zarybňovali Zemplínsku šíravu kaprom Kr v množstve 270 000 kusov. Kapry boli dodané Radou z Uzovskej Panice. Zarybnenia sa zúčastnili pp. Tegi Milan a Rastislav Kačmarský.

Brigádovali sme na Zemplínskej šírave

Aktuality, VN Zemplínska šírava,
Mestská organizácia SRZ Michalovce sa každoročne v jarných mesiacoch podieľa na úprave brehov Zemplínskej šíravy. Spolupráca s RADOU Žilina a obcami Vinné a Zalužice je už samozrejmosťou a takou je aj účasť našich členov na týchto brigádach. Ľudia na tieto brigády chodia veľmi radi a po dobre vyk...

Ukladanie zubáčových hniezd

Aktuality, VN Zemplínska šírava,
Napriek tomu, že je dnes nedeľa (8.4.2018), hospodári pracovali na zubáčových hniezdach. p. Tegi, p. Kačmarský, p. Mesaroš a p. Zinič od skorých ranných hodín vyrábali a zároveň ukladali na lokalite Paľkov a v rezervácii zubáčove hniezda. Náhle oteplenie ich prácu len urýchlilo a tak sa im podari...