Kategória: VN Zemplínska šírava

Zákaz lovu rýb na Výpustnom kanáli z VN Zemplínska Šírava naďalej pretrváva

Aktuality, Revíry, Rybárske revíry, VN Zemplínska šírava,
Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dovoľujeme si vás informovať, že Slovenský rybársky zväz - Mestská organizácia Michalovce listom zo dňa 02. júla 2018 požiadala Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Košice, Správa povodia Laborca o prehodnotenie lovu rýb ...

Zarybnenie Zemplínskej šíravy kaprom Kr

Aktuality, VN Zemplínska šírava, Zarybnenie,
Vážení rybári a členovia SRZ, Dňa 9.7.2018 sme zarybňovali Zemplínsku šíravu kaprom Kr v množstve 270 000 kusov. Kapry boli dodané Radou z Uzovskej Panice. Zarybnenia sa zúčastnili pp. Tegi Milan a Rastislav Kačmarský.

Brigádovali sme na Zemplínskej šírave

Aktuality, VN Zemplínska šírava,
Mestská organizácia SRZ Michalovce sa každoročne v jarných mesiacoch podieľa na úprave brehov Zemplínskej šíravy. Spolupráca s RADOU Žilina a obcami Vinné a Zalužice je už samozrejmosťou a takou je aj účasť našich členov na týchto brigádach. Ľudia na tieto brigády chodia veľmi radi a po dobre vyk...

Ukladanie zubáčových hniezd

Aktuality, VN Zemplínska šírava,
Napriek tomu, že je dnes nedeľa (8.4.2018), hospodári pracovali na zubáčových hniezdach. p. Tegi, p. Kačmarský, p. Mesaroš a p. Zinič od skorých ranných hodín vyrábali a zároveň ukladali na lokalite Paľkov a v rezervácii zubáčove hniezda. Náhle oteplenie ich prácu len urýchlilo a tak sa im podari...

4-4030-1-4 Zemplínska šírava – Zarybnenie pre rok 2017 ukončené

Aktuality, VN Zemplínska šírava, Zarybnenie,
Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 23.11.2017 splnením Uznesenia Rady SRZ č. 83/2017 bola z finančných prostriedkov získaných z hosťovacích povolení na rybolov na súťaži Zemplínsky kapor dodaná násada kapra K3 v množstve 1 500 kg. Kap...

4-4030-1-4 Zemplínska šírava – Zarybnenie zubáčom

Aktuality, VN Zemplínska šírava, Zarybnenie,
Milí rybári a členovia SRZ, dovoľujeme si vás informovať, že dňa 31.10.2017 bol zarybnený zubáčom rybársky revír Rady SRZ Zemplínska šírava v množstve 7800 kusov. Zubáč bol dodaný z Čiech v dĺžke 11 - 13 cm. Zarybnenia sa zúčastnili p. Tegi, p. Šaffa a p. Kačmarský.

4-4030-1-4 Zemplínska šírava – Zarybnenie kaprom K2

Aktuality, VN Zemplínska šírava, Zarybnenie,
Milí rybári a členovia SRZ, dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 18. októbra 2017 bol zarybnený rybársky revír Rady SRZ VN Zemplínska šírava násadou dvojročného kapra v celkovom množstve 4 400 kg. Ryba bola dodaná z výrobného strediska Rady SRZ Uzovská Panica. Zarybnenia sa zúčastnili: ...

4-4030-1-4 Zemplínska šírava – Zarybnenie šťukou

Aktuality, VN Zemplínska šírava, Zarybnenie,
Milí rybári a členovia SRZ, dovoľujeme si vás informovať, že dňa 11.10.2017 bol zarybnený šťukou rybársky revír Rady SRZ Zemplínska šírava, Čierna voda, Laborec a výpustný kanál. Do Zemplínskej šíravy bolo vysadených 1 100kg a do Čiernej vody, Laborca a výpustného kanála zo Zemplínskej šíra...

Zarybnenie revírov Rady SRZ násadou rozkŕmeného úhora

Aktuality, Dunaj č. 1, Dunaj č. 2 – OR spodná inundácia, Sokolčianska zátoka, VD Domaša, VN Liptovská Mara, VN Orava, VN Ružín, VN Zemplínska šírava, Zarybnenie,
V dňoch 11. – 13. septembra 2017 boli zarybnené rybárske revíry Rady SRZ násadou rozkŕmeného úhora priemernej hmotnosti 4,5 g nasledovne: VN Orava – 3000 ks VN Liptovská Mara - 3000 ks Gôtovany-zátoka - 1000 ks VN Zemplínska Šírava - 1000 ks VN ...

ZEMPLÍNSKY KAPOR 2017

Aktuality, VN Zemplínska šírava,
Slovenský Rybársky zväz - Mestská organizácia Michalovce v spolupráci s užívateľom rybárskeho revíru VN Zemplínska Šírava, Slovenským rybárskym zväzom - Rada Žilina, usporiadajú v roku 2017 IX. ročník preteku v love kaprov. TERMÍN SÚŤAŽE:16.9. - 23.9.2017 MIESTO SÚŤ...