Kategória: Dunaj č. 2

Dunaj č. 2

Dunaj č. 2,
Číslo revíru: 2-0490-1-1 Charakter revíru: kaprový Popis: Čiastkové povodie rieky Dunaj od ústia Vážskeho Dunaja v Komárne (rkm 1766 po rkm 1810) pri obci Sap (revír - hraničná voda) a Medveďovské rameno. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní ...