Kategória: Revíry Rady-Západ

Dunaj č. 3 – Prívodný kanál VD

Dunaj č. 3,
Dunaj č. 3 – Prívodný kanál VD - 2-0590-1-3 Celoročný zákaz rybolovu! Vodná plocha kanála na ľavej strane od plavebných komôr VD Gabčíkovo po vyústenie potrubia ČOV Šamorín pri obci Čilistov a na pravej strane od hydrocentrál...

Dunaj č. 2 – OR spodná inundácia

Dunaj č. 2 – OR spodná inundácia,
Dunaj č. 2 – OR spodná inundácia - 2-0500-1-1 (charakter revíru: kaprový - lovný) Prietočné ramená Veľký Lél (vodný tok – celoročný lov rýb) a Kľúčovecké odstavené rameno (vodný tok – celoročný lov rýb) a Opátske (Vodné nádrže a slepé, mŕtve a odstavené ramená – všeobecný zákaz ...

Dunaj č. 3 – zdrž Čunovo – Hrušov

Dunaj č. 3,
Dunaj č. 3 - 2-0610-1-1 (charakter revíru: kaprový - lovný) Vodná plocha zdrže na ľavej strane od vyústenia potrubia z ČOV Šamorín pri obci Čilistov Bratislava vidiek, po rkm 1862 a priľahlé vodné plochy voľne spojené so zdržou (mimo Rusovecko – Jaroveckej súst. ramien - samosta...

Dunaj č. 3 – pravostranný priesakový kanál VD Čunovsko – Rusovecko – Jarovecký

Dunaj č. 3,
Dunaj č. 3 pravostranný priesakový kanál VD Čunovsko – Rusovecko – Jarovecký - 2-0600-1-1 (charakter revíru: kaprový - lovný) Vodná plocha priesakového kanála od štátnej hranice s Maďarskom (most) pri obci Čunovo po začiatok kanála pri ČOV v Bratislave, Petržalke. Revír nie je h...

Dunaj č. 3 – pravostranný priesakový kanál VD

Dunaj č. 3,
Dunaj č. 3 pravostranný priesakový kanál VD - 2-0580-1-1 (charakter revíru: kaprový - lovný) Vodná plocha priesakového kanála od odpadového kanála pod hydrocentrálou v Gabčíkove po začiatok kanála pri obci Dobrohošť. Revír nie je hraničná voda. Zvýšená minimálna/maximálna lovn...

Dunaj č. 3 – ľavostranný priesakový kanál VD

Dunaj č. 3,
Dunaj č. 3 ľavostranný priesakový kanál VD - 2-0520-1-1 (charakter revíru: kaprový - lovný) Vodná plocha priesakového kanála od MVE nad hydrocentrálou v Gabčíkove po Vlčie Hrdlo v Bratislave, vrátane Čilistovského kanála I. od ústia do priesakového kanála po stavidlo. V úseku ...

Násada K2 – VN Sĺňava

VN Sĺňava,
Dňa 23.9.2020 prebehlo zarybnenie násada K2 v množstve 2500,-kg na revíri 2-5270-1-1 VN Sĺňava. Ondrej Gavenda Vedúci rybárskej stráže SRZ RADA Žilina Hospodár a vedúci rybárskej stráže VN Orava

Dunaj č. 4

Revíry Rady-Západ,
Dunaj č. 4 - 2-0620-1-1 (charakter revíru: kaprový - lovný) Čiastkové povodie rieky Dunaj na ľavej strane od riečneho kilometra 1862 po ústie rieky Morava pri Devíne a na pravej strane od riečneho kilometra 1862. Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: zubáč veľkoúst...

Násada – Sumec Su 1

VN Sĺňava,
Dňa 9.7. bola dodaná násada Sumca Su 1 jednoročná ( 3-10 cm v množstve 10 000,- ks na revír VN- Sĺňava 2-5270-1-1). Sumček  bol  rozvezený  na člnoch po celej vodnej nádrži.  Za pomoc pri násade sa chceme poďakovať Miškovi Filovi, Marekovi Kamenčakovi, Dominike Piešťanskej. [gallery link="file...

Označenie trate pretekov LRU – Plavana

VN Sĺňava,
Dňa 1.7. 2020 bola označená trať pred pretekmi, aby boli rybári včas informovaní o konaní pretekov.