Kategória: Revíry Rady-Západ

VN Kráľová – zníženie stavu hladiny

Oznamy, VN Kráľová,
Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dovoľujeme si Vás informovať o aktuálnej situácií ohľadom zníženia vodnej hladiny na VN Kráľová. Dňa 10. novembra 2017 nám Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Piešťany, Správa povodia dolného Váhu Šaľa oznámil listom...

2-4930-1-1 VN Kráľová – zarybnenie kaprom (K3)

Aktuality, VN Kráľová, Zarybnenie,
Milí rybári a členovia SRZ, dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 16.10.2017 bol zarybnený rybársky revír Rady SRZ VN Kráľová násadou kapra K3, o priemernej hmotnosti 1,8 kg, v množstve 2 000 kg. Ryba bola dodaná z výrobného strediska Rady SRZ Nové Zámky.

2-4930-1-1 VN Kráľová – zarybnenie kaprom (K2) a amurom (Ab2)

Aktuality, VN Kráľová, Zarybnenie,
Milí rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 10. októbra 2017 bol zarybnený rybársky revír Rady SRZ VN Kráľová násadou kapra K2 v množstve 8 000 kg a amura v množstve 500 kg. Ryby boli dodané z výrobného strediska Rady SRZ Kľúčovec-Číčov.

2-5270-1-1 VN Sĺňava – zarybnenie kaprom (K2)

Aktuality, VN Sĺňava, Zarybnenie,
Milí rybári a členovia SRZ, dovoľujeme si Vás informovať, že v mesiaci september bola zarybnená VN Sĺňava násadou kapra K2 o celkovej hmotnosti 7 500 kg. Ryba bola dodaná zo strediska Rady SRZ Malé Zálužie.

Zarybnenie revírov Rady SRZ násadou rozkŕmeného úhora

Aktuality, Dunaj č. 1, Dunaj č. 2 – OR spodná inundácia, Sokolčianska zátoka, VD Domaša, VN Liptovská Mara, VN Orava, VN Ružín, VN Zemplínska šírava, Zarybnenie,
V dňoch 11. – 13. septembra 2017 boli zarybnené rybárske revíry Rady SRZ násadou rozkŕmeného úhora priemernej hmotnosti 4,5 g nasledovne: VN Orava – 3000 ks VN Liptovská Mara - 3000 ks Gôtovany-zátoka - 1000 ks VN Zemplínska Šírava - 1000 ks VN ...

VN Kráľová v mesiaci júl

Aktuality, VN Kráľová,
V mesiaci júl bola zaznamenaná výška vodnej hladiny VN Kráľová v rozmedzí manipulačného plánu 122,50-123,70 n.m.v. Na brehových častiach zdrže bolo vyplavené množstvo odpadkov a dreva a nad VN prelietavali kormorány v počte cca 20 kusov. V rámci výkonu rybárskeho práva si rybári privlastňoval...

Zarybnenie VN Kráľová násadou sumca

Aktuality, VN Kráľová, Zarybnenie,
V mesiaci júl bola zarybnená VN Kráľová tohtoročnou násadou sumca veľkého Su1 v počte 10 000 ks. Násada bola dodaná z výrobného strediska Rady SRZ Malé Zálužie.

2-0490-1-1 Dunaj č. 2 a 2-0500-1-1 Dunaj č. 2 – OR spodná inundácia – zarybnenie šťukou plôdikom

Aktuality, Dunaj č. 2 – OR spodná inundácia, Zarybnenie,
Vážení rybári a členovia SRZ, dovoľujeme si vás informovať, že revíry Dunaj č. 2 bol zarybnený šťukou plôdikom v množstve 200 tis. a Dunaj č.2 - OR spodná inundácia Dunaja v množstve 400 tis. kusov z výrobného strediska Rady SRZ - Malé Zálužie.

Dunaj č.1 – Galéria

Dunaj č. 1,
Prinášame Vám množstvo zaujímavých záberov z rybárskeho revíru Dunaj č.1, ktoré sú dôkazom krás nášho Slovenska. (viac&hel...

VN Kráľová – Galéria

VN Kráľová,
Prinášame Vám množstvo zaujímavých záberov z rybárskeho revíru VN Kráľová, ktoré sú dôkazom krás nášho Slovenska.