Kategória: Revíry Rady-Západ

2-5270-1-1 VN Sĺňava | 2-4930-1-1 VN Kráľová – Zarybnenie

Aktuality, VN Kráľová, VN Sĺňava, Zarybnenie,
Dňa 21.10.2015 boli zarybnené násadou pleskáča dvojročného Pl2 revíry VN Sĺňava 1000 kg a VN Kráľová 3000 kg.

2-5270-1-1 VN Sĺňava – zarybnenie kaprom (K2)

VN Sĺňava, Zarybnenie,
Dňa 05.10.2015 sa uskutočnilo zarybnenie rybárskeho revíru 2-5270-1-1 VN Sĺňava násadou kapra kategórie K2 v celkovom množstve 6500 kg o priemernej kusovej hmotnosti 0,3 kg.

VN Sĺňava

VN Sĺňava,
Číslo revíru: 2-5270-1-1 Charakter revíru: kaprový Popis: Vodná plocha nádrže (501 ha) od priehradného telesa (hate) po Krajinský most v Piešťanoch. Zákaz lovu z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných obje...

Dunaj č. 2 – OR spodná inundácia

Dunaj č. 2 – OR spodná inundácia,
Číslo revíru: 2-0500-1-1 Charakter revíru: kaprový Popis: Prietočné ramená Veľký Lél a Kľúčovecké a odstavené rameno Opátske a medzihrádzový priestor v obci Medveďov. Zvýšená najmenšia/najväčšia lovná miera v cm: zubáč 60/x, sumec 90/x, mrena 50/...

Dunaj č. 1

Dunaj č. 1,
Číslo revíru: 2-0480-1-1 Charakter revíru: kaprový Popis: Čiastkové povodie rieky Dunaj od ústia Ipľa (rkm 1708) po ústie Vážskeho Dunaja (rkm 1766) v Komárne. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany. Revír - hraničná v...