Kategória: Sekretariát Rady SRZ

Ichtyologický prieskum rieky Rudavy s ohľadom na revitalizáciu jej koryta

Aktuality, Z činnosti odboru,
Rieka Rudava predstavuje významný hydrický biokoridor v oblasti Záhorskej nížiny. Je tokom III. rádu a priamym prítokom rieky Moravy. V priebehu roka 2022 bola na 2.2 km úseku rieky v k. ú. obce Veľké Leváre vykonaná revitalizácia jej koryta (odstránenie starej regulácie a prinavrátenie pôvodného...

Zarybnenie rybárskych revírov násadou rýchlenej šťuky

Aktuality, Pre rybárov, Z činnosti odboru,
Odbor výroby násad Sekretariátu Rady SRZ v Žiline uskutočnil v mesiaci máj zarybňovanie rybárskych revírov Rady SRZ rýchlenou šťukou, ako aj revírov miestnych organizácií. Celkovo bolo vysadených 758 tisíc kusov šťuky rýchlenej vo veľkosti 2,5 – 4 cm. Na konci mesiaca máj bolo ukončené zarybnenie...

Zarybnenie rybárskych revírov násadou mieňa

Aktuality, Pre rybárov, Z činnosti odboru,
Na konci mesiaca máj prebehlo zarybnenie rybárskych revírov mieňom sladkovodným o veľkosti 5 cm. Rybka bola distribuovaná do rybárskych revírov po celom Slovensku. Celkovo bolo odborom výroby násad vysadených 70 tisíc ks mieňa sladkovodného.

Rieka Slaná

Aktuality, Z činnosti odboru,
Od polovice februára tohto roku je rieka Slaná sfarbená dočervena. Dôvodom sú banské vody, ktoré vytekajú zo železnorudnej bane v areáli bývalého banského podniku Siderit v obci Nižná Slaná. Viac sa dočítate v priloženom dokumente.

Úhyn rýb v Malom Dunaji

Aktuality, Odbor ichtyologický a ekológie revírov,
V minulom týždni (18.5.2022) bol oblastnému ichtyológovi Slovenského rybárskeho zväzu nahlásený úhyn rýb v rieke Malý Dunaj. Postihnutý bol konkrétne Malý Dunaj č. 6 (1-0370-1-1), ktorý obhospodaruje mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Bratislava č.2 a do riešenia vzniknutej situácie...

Ponuka spolupráce – Odbor ichtyologický a ekológie rybárskych revírov

Z činnosti odboru,
Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, Slovenský rybársky zväz Rada – Žilina, Odbor ichtyológie a ekológie rybárskych revírov disponuje špičkovým materiálno-technickým vybavením, odbornými personálnymi kapacitami a bohatými skúsenosťami v rámci služieb týkajúcich sa rybárstva, ichtyológie, ako ...

Hnilec č. 3

Aktuality, Z činnosti odboru,
Pod VN Palcmanská Maša sú tri pstruhové lovné revíry a najsp...

Výlovy v roku 2020

Aktuality, Z činnosti odboru,
Tak ako každoročne aj v roku 2020 v období...

Výrobné strediská SRZ

Výrobné strediská,
Brzotín Patrí medzi najstaršie rybničné sústavy na chov nížinných druhov rýb na Slovensku. 9 rybníkov a 4 sádky tvoria vodnú plochu o celkovej výmere 34,5 ha. Stredisko je  zamerané na chov násad kapra, amura, lieňa a dravých druhov rýb. V sádkach sa chová násada Pd2. O...