Kategória: Odbor ichtyologický a ekológie revírov

Ponuka spolupráce – Odbor ichtyologický a ekológie rybárskych revírov

Z činnosti odboru,
Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, Slovenský rybársky zväz Rada – Žilina, Odbor ichtyológie a ekológie rybárskych revírov disponuje špičkovým materiálno-technickým vybavením, odbornými personálnymi kapacitami a bohatými skúsenosťami v rámci služieb týkajúcich sa rybárstva, ichtyológie, ako ...

Hnilec č. 3

Aktuality, Z činnosti odboru,
Pod VN Palcmanská Maša sú tri pstruhové lovné revíry a najsp...

Odbor ichtyologický a ekológie rybárskych revírov – O nás

Odbor ichtyologický a ekológie revírov,
Odbor má na starosti ochranu a lov rýb v zmysle základnej definície rybárskeho práva. Na úseku ochrany zabezpečuje činnosť rybárskych hospodárov a rybárskej stráže v štruktúre SRZ. Organizuje pravidelné školenia pre nových záujemcov, organizuje aktívy rybárskych hospodárov ZO SRZ. Pripravuj...

Súhrnná správa o využití výnimky na plašenie a odlov Kormorána veľkého

Aktuality, Ichtyológovia SRZ, Kormorán veľký, Odbor ichtyologický a ekológie revírov,
Vážení členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dovoľujeme si vás informovať, že Slovenský rybársky zväz má aj v roku 2018 udelenú výnimku na plašenie a odstrel kormorána veľkého na rybárskych revíroch SRZ.

Odlov vzoriek rýb na Zemplínskej šírave

Aktuality, Ichtyológovia SRZ, Odbor ichtyologický a ekológie revírov,
Elektrickým agregátom, ale aj lovom na udicu boli pre Štátnu veterinársku a potravinovú správu v Michalovciach odlovené v druhej polovici mesiaca apríl vzorky rýb z prívodného a odpadového kanála vodnej nádrže Zemplínska šírava. Mali sa odloviť  po tri vzorky  rýb trojročných a starších rýb, n...

Pozitívne vzorky z kanálov

Aktuality, Ichtyológovia SRZ, Odbor ichtyologický a ekológie revírov,
V roku 2015 bolo Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou v Michalovciach posudzovaných 17 vzoriek rýb z vodnej nádrže Zemplínska šírava z ktorých bolo 9 pozitívnych na nadlimitný obsah PCB. Od vtedy sa vzorky rýb na tomto rybárskom revíri v režime „chyť a pusť“ neodoberali. Odlov ...

Odborný seminár „Ekologický manažment a revitalizácia vodných tokov“

Aktuality, Ichtyológovia SRZ, Odbor ichtyologický a ekológie revírov,
Dňa 5. októbra 2017 sa v budove Výskumného ústavu vodného hospodárstva v Bratislave uskutočnil odborný seminár zameraný na revitalizácie vodných tokov. Na seminári bola vysoká účasť až 150 poslucháčov a z tohto dôvodu sa muselo zmeniť aj miesto rokovania. Cieľom seminára bolo informovať odb...

Ichtyologický prieskum na pstruhovej Parnej

Aktuality, Ichtyológovia SRZ, Odbor ichtyologický a ekológie revírov,
Dňa 15.11.2016 uskutočnili pracovníci Odboru tečúcich vôd SRZ - Rada Žilina v spolupráci s hlavným rybárskym hospodárom MsO SRZ Trnava ichtyologický prieskum v rybárskom revíri Parná č. 2. Ichtyologický prieskum bol vykonaný na základe podanej žiadosti MsO SRZ Trnava o prehodnotenie uznesenia ...