Kategória: Odbor ichtyologický a ekológie revírov

Súhrnná správa o využití výnimky na plašenie a odlov Kormorána veľkého

Aktuality, Ichtyológovia SRZ, Kormorán veľký, Odbor ichtyologický a ekológie revírov,
Vážení členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dovoľujeme si vás informovať, že Slovenský rybársky zväz má aj v roku 2018 udelenú výnimku na plašenie a odstrel kormorána veľkého na rybárskych revíroch SRZ.

Odlov vzoriek rýb na Zemplínskej šírave

Aktuality, Ichtyológovia SRZ, Odbor ichtyologický a ekológie revírov,
Elektrickým agregátom, ale aj lovom na udicu boli pre Štátnu veterinársku a potravinovú správu v Michalovciach odlovené v druhej polovici mesiaca apríl vzorky rýb z prívodného a odpadového kanála vodnej nádrže Zemplínska šírava. Mali sa odloviť  po tri vzorky  rýb trojročných a starších rýb, n...

Pozitívne vzorky z kanálov

Aktuality, Ichtyológovia SRZ, Odbor ichtyologický a ekológie revírov,
V roku 2015 bolo Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou v Michalovciach posudzovaných 17 vzoriek rýb z vodnej nádrže Zemplínska šírava z ktorých bolo 9 pozitívnych na nadlimitný obsah PCB. Od vtedy sa vzorky rýb na tomto rybárskom revíri v režime „chyť a pusť“ neodoberali. Odlov ...

Odborný seminár „Ekologický manažment a revitalizácia vodných tokov“

Aktuality, Ichtyológovia SRZ, Odbor ichtyologický a ekológie revírov,
Dňa 5. októbra 2017 sa v budove Výskumného ústavu vodného hospodárstva v Bratislave uskutočnil odborný seminár zameraný na revitalizácie vodných tokov. Na seminári bola vysoká účasť až 150 poslucháčov a z tohto dôvodu sa muselo zmeniť aj miesto rokovania. Cieľom seminára bolo informovať odb...

Ichtyologický prieskum na pstruhovej Parnej

Aktuality, Ichtyológovia SRZ, Odbor ichtyologický a ekológie revírov,
Dňa 15.11.2016 uskutočnili pracovníci Odboru tečúcich vôd SRZ - Rada Žilina v spolupráci s hlavným rybárskym hospodárom MsO SRZ Trnava ichtyologický prieskum v rybárskom revíri Parná č. 2. Ichtyologický prieskum bol vykonaný na základe podanej žiadosti MsO SRZ Trnava o prehodnotenie uznesenia ...

Odborné prezentácie z kurzu rybárskych hospodárov

Aktuality, Ichtyológovia SRZ, Odbor ichtyologický a ekológie revírov,
V dňoch 3. až 5. novembra 2016 sa na pôde SOŠ Ivanka pri Dunaji konala prvá etapa kurzu pre budúcich rybárskych hospodárov. Jednotlivé prednášky boli sprevádzané rôznymi prezentáciami, ktoré Vám prinášame v tomto článku. Prezentácie sa týkali najmä morského rybolovu a akvakultúry, invázných...

Kurz rybárskych hospodárov v Ivanke pri Dunaji

Aktuality, Ichtyológovia SRZ, Odbor ichtyologický a ekológie revírov,
V dňoch 3. až 5. novembra 2016 sa na pôde SOŠ Ivanka pri Dunaji konala prvá etapa kurzu pre budúcich rybárskych hospodárov. Zúčastnilo sa ho 29 účastníkov prihlásených z celého Slovenska, ktorí so záujmom počas prednášok, ale aj počas prestávok konzultovali s prednášajúcimi problematiku týkajúcu ...

Spriechodnenie VS Veľké Kozmálovce

Aktuality, Ichtyológovia SRZ, Odbor ichtyologický a ekológie revírov,
Dňa 25.10.2016 sa ichtyológ pre západoslovenskú oblasť spolu so zástupcami z MsO SRZ Levice zúčastnili stavebného konania spojeného s miestnym zisťovaním vo veci „VS Veľké Kozmálovce, zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie toku Hron”. Koridor rybovodu je navrhnutý na ľavobrežnom toku ...

Stretnutie kvôli Jazeru Košice

Aktuality, Ichtyológovia SRZ, Odbor ichtyologický a ekológie revírov,
Na košickom magistráte sa 13. októbra 2016 konalo pracovné stretnutie pracovníkov magistrátu, mestskej časti Jazero, zástupcov spoločnosti zabezpečujúcej čistenie vody v Jazere Košice  a zástupcov MsO SRZ Košice a Rady SRZ Žilina kvôli spôsobu ďalšieho obhospodarovania kaprového rybárskeho revíru...

Tisa – Veľké Trakany – revitalizácia ramena

Aktuality, Ichtyológovia SRZ, Odbor ichtyologický a ekológie revírov,
Po niekoľkých mesiacoch od veľkého stretnutia vodohospodárov so zainteresovanými organizáciami, úradmi a starostami obcí ku revitalizácii ramien a kanálov na Medzibodroži je tu ďalšia šanca na zavodnenie niekoľko rokov suchej časti mŕtveho ramena pri Veľkých a Malých Trakanoch,...