Kategória: Odbor ichtyologický a ekológie revírov

Prieskum Zemplínskej šíravy

Aktuality, Ichtyológovia SRZ, Odbor ichtyologický a ekológie revírov, VN Zemplínska šírava,
Pred samotným neresom pleskáča vysokého bol na tejto vodnej nádrží dňa 13. apríla zrealizovaný ichtyologický prieskum elektrickým agregátom v pobrežných partiách nádrže od Paľkova po kostol v Klokočove, ktorého účelom bolo zistiť podiel dravých a nedravých rýb a prípadne pre rybničné...

Účasť na XV. Českej rybárskej a ichtyologickej konferencii v Prahe

Aktuality, Ichtyológovia SRZ, Odbor ichtyologický a ekológie revírov,
V dňoch 04. - 05.02.2016 sa uskutočnila v Prahe Česká rybárska a ichtyologická konferencia v priestoroch Českej zemědělskej univerzity v Suchdole. Za Slovenský rybársky zväz sa tejto odbornej konferencie zúčastnila Ing. Michaela Strihová vedúca odboru tečúcich vôd a Ing. Tibor Krajč, PhD. s prísp...

Vodohospodári s rybármi na Ružinej

Aktuality, Ichtyológovia SRZ, Odbor ichtyologický a ekológie revírov,
Zamrznutá hladina vodnej nádrže Ružiná neďaleko Lučenca robila kulisu výnimočnému stretnutiu pracovníkov Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. Banská Štiavnica na čele s jeho generálnym riaditeľom Ing. Mariánom Supekom, s pracovníkmi sekcie vôd Ministerstva ŽP SR pod vedením generálneho ria...

Pracovná ichtyologická konferencia  „Racionalizácia procesu zarybňovania rybárskeho revíru č. 2-4430-2-1 Váh č. 8“ – INFORMÁCIA

Aktuality, Ichtyológovia SRZ, Odbor ichtyologický a ekológie revírov,
Pracovná konferencia usporiadaná 06.11.2015 mestskou organizáciou SRZ Trenčín mala za cieľ vyhodnotiť doterajší stav zarybňovania revíru Váh č. 8 a najmä na základe odborných poznatkov účastníkov prijať zásady racionálneho hospodárenia do budúcnosti.  Konferencia bola vysoko pozitívne hodnotená v...

Pracovné stretnutie k PCB látkam

Aktuality, Ichtyológovia SRZ, Odbor ichtyologický a ekológie revírov,
Dňa  29. októbra 2015 sa  na  Sekretariáte  Rady  SRZ Žilina  konalo   pracovné  stretnutie,  ktorého  účelom  bolo riešiť situáciu v rybárskych  revíroch SRZ na  Východoslovenskej  nížine po tom , čo  v rámci  Monitoringu poľovnej zveri a rýb zameraného na  sledovanie  prieniku kontaminantov do ...