Kategória: Z činnosti odboru

Zarybnenie rybárskych revírov násadou rýchlenej šťuky

Aktuality, Pre rybárov, Z činnosti odboru,
Odbor výroby násad Sekretariátu Rady SRZ v Žiline uskutočnil v mesiaci máj zarybňovanie rybárskych revírov Rady SRZ rýchlenou šťukou, ako aj revírov miestnych organizácií. Celkovo bolo vysadených 758 tisíc kusov šťuky rýchlenej vo veľkosti 2,5 – 4 cm. Na konci mesiaca máj bolo ukončené zarybnenie...

Zarybnenie rybárskych revírov násadou mieňa

Aktuality, Pre rybárov, Z činnosti odboru,
Na konci mesiaca máj prebehlo zarybnenie rybárskych revírov mieňom sladkovodným o veľkosti 5 cm. Rybka bola distribuovaná do rybárskych revírov po celom Slovensku. Celkovo bolo odborom výroby násad vysadených 70 tisíc ks mieňa sladkovodného.

Výlovy v roku 2020

Aktuality, Z činnosti odboru,
Tak ako každoročne aj v roku 2020 v období...