Kategória: Sekretariát Rady SRZ

Výlovy v roku 2020

Aktuality, Z činnosti odboru,
Tak ako každoročne aj v roku 2020 v období...

Výrobné strediská SRZ

Výrobné strediská,
Brzotín Patrí medzi najstaršie rybničné sústavy na chov nížinných druhov rýb na Slovensku. 9 rybníkov a 4 sádky tvoria vodnú plochu o celkovej výmere 34,5 ha. Stredisko je  zamerané na chov násad kapra, amura, lieňa a dravých druhov rýb. V sádkach sa chová násada Pd2. O...

Odbor výroby násad – O nás

Odbor výroby násad,
Prostredníctvom odboru výroby  zabezpečujeme produkciu násadových rýb na 13 výrobných strediskách, ktoré hospodária celkovo na 698 ha vodných plôch ( Zdroj: Databáza rybárskych revírov MŽP SR Bratislava). Prevažne sa jedná o vodné nádrže, ktoré sú v správe SVP, š.p. Banská...

Odbor ichtyologický a ekológie rybárskych revírov – O nás

Odbor ichtyologický a ekológie revírov,
Odbor má na starosti ochranu a lov rýb v zmysle základnej definície rybárskeho práva. Na úseku ochrany zabezpečuje činnosť rybárskych hospodárov a rybárskej stráže v štruktúre SRZ. Organizuje pravidelné školenia pre nových záujemcov, organizuje aktívy rybárskych hospodárov ZO SRZ. Pripravuj...