Kategória: Športová činnosť

Aktuálne informácie ohľadom športovej činnosti

Športová činnosť,
Aktuálne informácie ohľadom športovej činnosti sú uverejňované na stránke www.szsr.sk

Rušíme všetky športové podujatia poriadané SZŠR na území SR

Športová činnosť,
Vzhľadom na nariadenie vlády SR rušíme všetky športové podujatia poriadané SZŠR na území SR do 24.3.2020. V prípade predĺženia tohto nariadenia sa tento termín posunie.

Pozvánka na výročné zasadnutia športových odborov – zmena miesta zasadnutia sekcie Prívlač

Aktuality, Oznamy, Slovenský zväz športového rybolovu, Športová činnosť,
Vážení športoví rybári, v zmysle plánu práce odboru športovej činnosti SRZ a SZŠR pre rok 2020 Vás pozývame na výročné zasadnutia športových odborov, na ktoré Vás žiadame vyslať vedúceho družstva prihláseného do postupovej súťaže pre rok 2020  alebo písomne povereného delegáta Vašej OZ SRZ. ...

Súhrn výsledkov reprezentačných družstiev SRZ z účasti na medzinárodných podujatiach v roku 2019

Referát OŠČ, Športová činnosť,
Dovoľujeme si týmto vysloviť POĎAKOVANIE za vzornú reprezentáciu Slovenska všetkým reprezentačným družstvám, ktoré sa zúčastnili v roku 2019 na medzinárodných podujatiach a  medailovým družstvám i jednotlivcom GRATULUJEME!   [notification type="alert-w...

Poďakovanie reprezentantom sekcie LRU – mucha Odbor

Aktuality, LRU mucha, Športová činnosť,
Odbor športovej činnosti a Slovenský zväz športového rybolovu GRATULUJE a ĎAKUJE reprezentačnému družstvu sekcie LRU-mucha za úspešnú reprezentáciu na 39. Majstrovstvách sveta, konaných v dňoch 30. 11. - 8. 12. 2019 v Tasmánii, keď v minimálnom zložení družstva, ...

Súhrn výsledkov dom. postup. súťaží 2019

Referát OŠČ, Športová činnosť,
Vážení priaznivci športového rybolovu, prinášame vám súhrn výsledkov z domácich postupových súťaži 2019. Výsledky na stiahnutie:

Súhrn výsledkov z Majstrovstiev SR 2019

Referát OŠČ, Športová činnosť,
Vážení priaznivci športového rybolovu, prinášame vám výsledky z Majstrovstiev SR za rok 2019. Výsledky na stiahnutie:  

Pozvánka na výročné zasadnutie športových odborov 2020

Športová činnosť,
POZVÁNKA NA VÝROČNÉ ZASADNUTIA ŠPORTOVÝCH ODBOROV 2020 Vážení športoví rybári, v zmysle plánu práce Odboru športovej činnosti SRZ a SZŠR pre rok 2020 Vás pozývame na výročné zasadnutia športových odborov, na ktoré Vás žiadame vyslať vedúceho družstva prihláseného do ...

Prihlášky do súťaže SRZ pre rok 2020

Aktuality, Referát OŠČ, Športová činnosť,
Prihlášky družstiev OZ SRZ do postupových súťaží Slovenského zväzu športového rybolovu pre rok 2020 je potrebné zaslať v dvoch výtlačkoch v termíne do 30. 11. 2019, pre každú disciplínu (plávaná, prívlač, mucha, feeder), pre každú s...