LRU plávaná - články

Výsledky LRU-plávaná 2016

Majstrovstvá Slovenska LRU-P     Majstrovstvá Slovenská LRU-P 2016 v kategóriách U14, U18, U23     Majstrovstvá Slovenská LRU-P 2016 – seniori     Majstrovstvá Slovenská LRU-P 2016 – ženy 1. liga   Výsledky 1. liga LRU-P jar 2016 – Muži   Výsledky 1. liga LRU-P jar 2016 – Ženy   Výsledky 1. liga LRU-P jeseň 2016 – Muži   Výsledky 1. liga LRU-P jeseň

Zmena miesta konania 1. ligy LRU – P, jeseň

sekcia LRU – plávaná oznamuje, jesenné kolo 1. ligy a ligy žien v LRU – plávaná sa z dôvodu montáže manipulačnej plošiny na vtokovom objekte do ČS EMO na VN Kozmálovce, uskutoční v Humennom na rieke Laborec .    Vďaka za pochopenie. M. Pavelková vedúca sekcie

Koncepcia rozvoja ženskej plávanej na roky 2016-2017

Dňom 27.4.2015 som bol na základe doporučenia prezídia odboru športovej činnosti a po schválení Radou SRZ, menovaný do funkcie štátneho reprezentačného trénera žien v dispciplíne LRV- plávaná na roky 2015-2016. Vo svojej práci som sa pokúsil pokračovať v nastolenej koncepcii rozvoja ženskej plávanej. Pracoval som s dievčatami, ktoré úspešne pretekali v postupových súťažiach 1.a 2.Ligy

Úprava ATP 2016 ( LRU – P ) seniory na základe verejného, užšieho zasadnutia sekcie

Do hodnotenia ATP pre rok 2016 budú započítavané všetky preteky z termínového kalendára ( aj postupové súťaže + MSR ) ktoré sa uskutočnia v termíne od 1.4 do 30.10.2016 za nižšie uvedených podmienok: 1. jednotlivé preteky sa nebudú termínovo prekrývať s inými pretekmi v rámci celej SR 2. aby bol pretek bodovaný, musí sa ho

Propozície ŠTUPLÍK CUP 2015

Seriál pretekov ŠTUPLÍK CUP vznikol z dôvodu podchytiť záujem detí a mládeže ktoré chcú začať svoju pretekársku činnosť v plávanej. Myslíme si, že uvedený typ pretekov časom pomôže zvýšiť počet a kvalitu pretekárov v ligových súťažiach SRZ a konkurenciu v reprezentačných družstvách mládeže. 2. kolo  Propozície Šťuplík cup 2015  2. kolo Organizátori: DRK JAROSLAVA HELERA

Výsledky LRU-plávaná 2015

Majstrovstvá Slovenska LRU-P seniori Jednotlivci (seniori a ženy)   Výsledky M SR seniorov a žien v LRU-P jednotlivci 2015 (Humenné) Družstvá (seniori a ženy)   Výsledky M SR seniorov a žien v LRU-P družstvá 2015 (Humenné)   1. liga   Výsledky 1. liga LRU-P jeseň 2015   Výsledky 1. liga LRU-P jar 2015   Tabuľka 1. liga LRU-P jar 2015

ŠTUPLÍK CUP – Výsledky 2015

ŠTUPLÍK CUP 2015 1. kolo  Výsledky Štuplík Cup 2015   Seriál pretekov ŠTUPLÍK CUP vznikol z dôvodu podchytiť záujem detí a mládeže ktoré chcú začať svoju pretekársku činnosť v plávanej. Myslíme si, že uvedený typ pretekov časom pomôže zvýšiť počet a kvalitu pretekárov v ligových súťažiach SRZ a konkurenciu v reprezentačných družstvách mládeže. Organizátormi preteku boli: DRK JAROSLAVA

Top