Kategória: Športová činnosť

IS SRZ OSČ

Referát OŠČ,
Register fyzických osôb SRZ OŠČ odbornosť Dokument na stiahnutie: Register fy...

Výberové konanie – reprezentační tréneri OŠČ – SZŠR 2019-2020

Aktuality, Referát OŠČ, Rozhodcovia,
Na základe plánu práce pre rok 2019 prezídium Odboru pre športovú činnosť SRZ vyhlasuje: v ý b e r o v é    k o n a n i e   na obsadenie funkcií trénerov pre reprezentačné družstvá v disciplínach a k...

Termínový kalendár Rybolovná technika na rok 2019

Rybolovná technika,
Návrh termínového kalendára Rybolovná technika na rok 2019

Termínový kalendár LRU-Plávaná na rok 2019

LRU plávaná,
  Návrh termínového kalendára LRU-Plávaná na rok 2019

Termínový kalendár LRU-Mucha na rok 2019

LRU mucha,
Návrh termínového kalendára LRU-Mucha na rok 2019

Termínový kalendár LRU-feeder na rok 2019

LRU feeder,
  Návrh termínového kalendára LRU-feeder na rok 2019

Termínový kalendár LRU-Prívlač na rok 2019

LRU prívlač,
Návrh termínového kalendára LRU-Prívlač na rok 2019

Zápisnice a uznesenia – RT Rybolovná technika

Zápisnice OŠČ a sekcií,
Najnovšie: Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie rybolovnej techniky Uznesenie z výročného zasadnutia delegátov ZO sekcie rybolovnej techniky (26.01.2019, Žilina)   Zápisnice a uznesenia 2019

Zápisnice a uznesenia – LRU-feeder

Zápisnice OŠČ a sekcií,
Najnovšie: Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie LRU-feeder (02.02.2019, Žilina)   Zápisnice a uznesenia 2019 [ico...

Zápisnice a uznesenia – LRU-prívlač

Zápisnice OŠČ a sekcií,
Najnovšie: Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie LRU-prívlač (26.01.2019, Piešťany) 2019 [icon type="fa...