Kategória: Referát OŠČ

Súhrn výsledkov reprezentačných družstiev SRZ z účasti na medzinárodných podujatiach v roku 2019

Referát OŠČ, Športová činnosť,
Dovoľujeme si týmto vysloviť POĎAKOVANIE za vzornú reprezentáciu Slovenska všetkým reprezentačným družstvám, ktoré sa zúčastnili v roku 2019 na medzinárodných podujatiach a  medailovým družstvám i jednotlivcom GRATULUJEME!   [notification type="alert-w...

Súhrn výsledkov dom. postup. súťaží 2019

Referát OŠČ, Športová činnosť,
Vážení priaznivci športového rybolovu, prinášame vám súhrn výsledkov z domácich postupových súťaži 2019. Výsledky na stiahnutie:

Súhrn výsledkov z Majstrovstiev SR 2019

Referát OŠČ, Športová činnosť,
Vážení priaznivci športového rybolovu, prinášame vám výsledky z Majstrovstiev SR za rok 2019. Výsledky na stiahnutie:  

Prihlášky do súťaže SRZ pre rok 2020

Aktuality, Referát OŠČ, Športová činnosť,
Prihlášky družstiev OZ SRZ do postupových súťaží Slovenského zväzu športového rybolovu pre rok 2020 je potrebné zaslať v dvoch výtlačkoch v termíne do 30. 11. 2019, pre každú disciplínu (plávaná, prívlač, mucha, feeder), pre každú s...

Nasadenie družstiev v postupových súťažiach 2019

Referát OŠČ,
 Nasadenie družstiev v postupových súťažiach 2019 • LRU – PLÁ...

Termínový kalendár postupových pretekov 2019

Referát OŠČ,
 Termínový kalendár postupových pretekov 2019 • LRU – PLÁVANÁ • LRU – MUCHA • LRU – PRÍVLAČ • LRU – FEEDER • R...

Školenie rozhodcov – pozvánka

Referát OŠČ, Rozhodcovia,
Pozvánka na školenie rozhodcov Na základe plánu práce komisie rozhodcov Odboru športovej činnosti SRZ bude prebiehať školenie rozhodcov pre potreby súťaží SRZ v roku 2019 nasledovne:  10.03.2019 o 11.00 hod. (nedeľa), v zasadačke SRZ MsO Košice, Vodná 1