Kategória: Referát OŠČ

Termínový kalendár postupových pretekov 2016

Referát OŠČ,
  Termínový kalendár postupových pretekov 2016 • LRU – PLÁVANÁ • LRU – MUCHA • LRU – PRÍVLAČ ...

Nasadenie družstiev 2016

Referát OŠČ,
  Nasadenie družstiev 2016 • LRU – PLÁVANÁ • LRU – MUCHA • LRU – PRÍVLAČ • LRU – FEEDER •...

Pozvánka na výročné zasadnutia sekcií 2016

Referát OŠČ,
  Pozvánka na výročné zasadnutia sekcií 2016

Súhrn výsledkov reprezentačných družstiev SRZ z účasti na medzinárodných podujatiach v roku 2015

Referát OŠČ,
  Súhrn výsledkov reprezentačných družstiev SRZ z účasti na medzinárodných podujatiach v roku 2015

Prihlášky do súťaže pre rok 2016 a žiadosť o registráciu nových pretekárov

Referát OŠČ, Športová činnosť,
Prihlášky družstiev do súťaže SRZ v zmysle registračného poriadku SRZ pre postupové súťaže pre ročník 2016 je potrebné predložiť v dvoch výtlačkoch na sekretariát Odboru športovej činnosti v termíne do 30.11.2015 a to pre každú disciplínu (plávan...

Termínový kalendár pretekov SRZ na rok 2015

Referát OŠČ,
Termínový kalendár pretekov SRZ na rok 2015  Kalendár pretekov 2015

Nasadenie družstiev do postupových celoštátnych súťaží – 2015

Pre rybárov, Referát OŠČ, Športová činnosť,
NASADENIE DRUŽSTIEV DO POSTUPOVÝCH CELOŠTÁTNYCH SÚŤAŽÍ ROČNÍK 2015 Nasadenie družstiev 2015 • LRU – PLÁVA...

Súhrn medzinárodných výsledkov reprezentačných družstiev SRZ 2014

Referát OŠČ, Športová činnosť,
Súhrn výsledkov reprezentačných družstiev SRZ z účasti na medzinárodných podujatiach v roku 2014  Výsledky z medzinárodných...

Výsledky domácich pretekov – archív

Referát OŠČ, Športová činnosť,
Zoznam výsledkov pretekov z predošlých ročníkov.  Súhrn výsl...