Kategória: Rozhodcovia

Zápisnice a uznesenia – rozhodcovia

Rozhodcovia, Zápisnice OŠČ a sekcií,
Najnovšie: Zápisnica z výročného zasadnutia komisie rozhodcov Uznesenie z výročného zasadnutia delegátov komisie rozhodcov (23.02.2019, Žilina)   Zápisnice a uznesenia 2019

Školenie rozhodcov – pozvánka

Referát OŠČ, Rozhodcovia,
Pozvánka na školenie rozhodcov Na základe plánu práce komisie rozhodcov Odboru športovej činnosti SRZ bude prebiehať školenie rozhodcov pre potreby súťaží SRZ v roku 2019 nasledovne:  10.03.2019 o 11.00 hod. (nedeľa), v zasadačke SRZ MsO Košice, Vodná 1

Výberové konanie – reprezentační tréneri OŠČ – SZŠR 2019-2020

Aktuality, Referát OŠČ, Rozhodcovia,
Na základe plánu práce pre rok 2019 prezídium Odboru pre športovú činnosť SRZ vyhlasuje: v ý b e r o v é    k o n a n i e   na obsadenie funkcií trénerov pre reprezentačné družstvá v disciplínach a k...

Pozvánka na zasadnutie rozhodcov OŠČ 2019

Aktuality, Referát OŠČ, Rozhodcovia,
Vážení športoví rybári, v zmysle plánu práce odboru športovej činnosti pre rok 2019 Vás pozývame na výročné zasadnutie KOMISIE ROZHODCOV, spojeného so ŠKOLENÍM ROZHODCOV, ktoré sa uskutoční v zasadačke Rady SRZ, ul. A. Kmeťa č. 20, Žilina dňa: ...

Plán práce KR pre rok 2018

Rozhodcovia,
  1./ Zúčastniť sa na výročných zasadnutí jednotlivých sekcií      Termín: január  2018                                                                                             Z: KR   2./ Pripravi...

Pozvánka na školenie rozhodcov

Oznamy, Rozhodcovia,
POZVÁNKA NA ŠKOLENIE ROZHODCOV Na základe plánu práce komisie rozhodcov Odboru športovej činnosti SRZ bude prebiehať školenie rozhodcov pre potreby súťaží SRZ v roku 2018 nasledovne: ...

Pozvánka výročné zasadnutie ROZHODCOV a školenie 2018

Referát OŠČ, Rozhodcovia,
POZVÁNKA Vážení športový rybári, v zmysle plánu práce odboru športovej činnosti pre rok 2018 Vás pozývame na výročné zasadnutie KOMISIE ROZHODCOV, spojeného so ŠKOLENÍM ROZHODCOV, ktoré sa uskutoční v zasada...

Webová stránka – Rozhodcovia SRZ

Rozhodcovia,
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že aktuálne informácie pre rozhodcov OŠČ sú zverejňované na stránke komisie rozhodcov Stránka slúži na prezentovanie práce rozhodcov a výsledkov jednotlivých súťaží organizovaných Slovenským rybárskym zväzom. Stránka je určená pretekárom a všetkým nadšencom športo...

Pozvánka na školenie rozhodcov

Oznamy, Rozhodcovia,
POZVÁNKA Na základe plánu práce komisie rozhodcov Odboru športovej činnosti SRZ bude prebiehať školenie rozhodcov pre potreby súťaží SRZ v roku 2017 nasledovne:  ...