Slovenský zväz športového rybolovu - články

Pozvánka na výročné zasadnutia športových odborov – zmena miesta zasadnutia sekcie Prívlač

Pozvánka na výročné zasadnutia športových odborov – zmena miesta zasadnutia sekcie Prívlač

Vážení športoví rybári, v zmysle plánu práce odboru športovej činnosti SRZ a SZŠR pre rok 2020 Vás pozývame na výročné zasadnutia športových odborov, na ktoré Vás žiadame vyslať vedúceho družstva prihláseného do postupovej súťaže pre rok 2020  alebo písomne povereného delegáta Vašej OZ SRZ. Zasadnutia sa uskutočnia v zasadačke SRZ Rady v Žiline v termínoch: 18. 1. 2020 sobota

Slovenský zväz športového rybolovu, kontakt – funkcionári

Meno, funkcia Telefónne číslo E-mail ŠTATUTÁRNI ZÁSTUPCOVIA PhDr. Jaroslav SÁMELA prezident SZŠR, člen VV SZŠR +421 911 655 655 prezidentszsr@gmail.com Mária SPRUŠANSKÁ tajomník SZŠR +421 918 711 548 srzosc@gmail.com SEKRETARIÁT SZŠR Adrianna WEISMANNOVÁ sekretariát SZŠR  +421 905 351 645 sekretariatszsr@gmail.com ŠPORTOVÝ ODBOR LRU – PLÁVANÁ Ľuboš KRUPIČKA predseda odboru, člen VV SZŠR +421 905 313

Pozvánka II. Konferencia SZŠR, apríl 2019

Pozvánka na II. Konferenciu SZŠR   Vážení športoví priatelia, dovoľujeme si Vás pozvať  na II. Konferenciu Slovenského zväzu športového rybolovu, ktorá sa uskutoční dňa 7. apríla 2019 (nedeľa) o 10.00 hod. v zasadačke Sekretariátu Slovenského rybárskeho zväzu, A. Kmeťa 20, 010 55  Žilina. Program:         Otvorenie (vrátane prezentácie prítomných a správy mandátovej komisie) Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie

Top