Kategória: Top správy

Fishing Show Carp & Spinning 2016

Aktuality, Top správy,
Výstavisko EXPO CENTER Trenčín 19. - 21.02.2016 Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina sa v dňoch 19. - 21.02.2016 zúčastní výstavy Fishing Show Carp & Spinning na výstavisku Expo Center Trenčín. ...

Fishing Show Carp & Spinning 2016

Aktuality, Top správy,
Výstavisko EXPO CENTER Trenčín 19. - 21.02.2016 Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina sa v dňoch 19. - 21.02.2016 zúčastní výstavy Fishing Show Carp & Spinning na výstavisku Expo Center Trenčín. Súčas...

Zmluva o spolupráci pri realizácii výnimky na plašenie a odstrel kormoránov veľkých

Rybožravé predátory, Top správy,
  Zmluva o spolupráci pri realizácii výnimky na plašenie a odstrel kormor...

3-5850-1-1 VN Teplý Vrch – aktuálna situácia

Aktuality, Pre rybárov, Revíry, Rybárske revíry, Top správy,
(18.12.2015) Lov rýb povolený od 01. januára 2016 Informujeme držiteľov povolení na rybolov, že SRZ listom č. 2966/1785/15 zo dňa 15.12.2015 SRZ oznámil Ministerstvu životného prostredia SR, že na VN Teplý Vrch sa ukončila rekonštrukcia bezpečnostného priepadu, kvôli kt...

2-4930-1-1 VN Kráľová – obmedzenie výkonu rybárskeho práva

Aktuality, Oznamy, Revíry, Rybárske revíry, Top správy,
(20.10.2015) Plavebné opatrenie č. 80/2015 zostáva z platnosti Správca VD Kráľová Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. si vzhľadom na zabezpečenie potrebnej plavebnej bezpečnosti požiadavku k možnosti zrušenia p...

Výnimka na plašenie a odlov kormorána veľkého – revíry SRZ

Rybožravé predátory, Top správy,
Slovenský rybársky zväz obdržal dňa 16.09.2015 rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR č. 4949/2015-1.10.2 (10/2015-rozkl.), ktorým sa SRZ - Rada Žilina povoľuje úmyselne usmrcovať a rušiť jedince chráneného druhu živočícha – kormorána veľkého.