Kategória: Z činnosti sekretariátu

Notárska zápisnica č. N 69 2020 z mimoriadneho zasadnutia Rady SRZ 8.2.2020

Aktuality, Z činnosti sekretariátu,
Notárska zápisnica č. N 69 2020 z mimoriadneho zasadnutia Rady SRZ 8.2.2020 - Stiahnuť PDF súbor

Notárska zápisnica č. N 68 2020 z mimoriadneho zasadnutia Rady SRZ 8.2.2020

Aktuality, Z činnosti sekretariátu,
Notárska zápisnica č. N 68 2020 z mimoriadneho zasadnutia Rady SRZ 8.2.2020 - Stiahnuť PDF súbor

Zápisnica zo zasadnutia Rady SRZ zo dňa 14. decembra 2019

Aktuality, Oznamy, Z činnosti sekretariátu,
Dňa 14. decembra  2019 sa konalo zasadnutie Rady SRZ. Program: Informácia z konania XIII. Mimoriadneho Snemu SRZ Kontrola uznesení Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2019 s komentárom Plán a skutočnosť rozpočtu za 1-10/2019 a 1-10/2018 Akt...

Informácia z konania XIII. Mimoriadneho Snemu SRZ

Aktuality, Oznamy, Z činnosti sekretariátu,
Vážení členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dňa 23. novembra 2019 sa konal v Žiline XIII. Mimoriadny Snem Slovenského rybárskeho zväzu s hlavnými bodmi rokovania: Odvolanie tajomníka SRZ Novela Stanov SRZ Voľba tajomníka SRZ Prítomných bolo 2...

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline – apríl 2019

Z činnosti sekretariátu,
Štatutárni zástupcovia SRZ Priebežné vybavovanie prijatej poštovej a e-mailovej korešpondencia tajomníka a prezidenta SRZ Priebežné vybavovanie telefonických žiadostí Priebežné vybavovanie úloh vyplývajúcich z plánu práce, riadenie č...

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline – marec 2019

Z činnosti sekretariátu,
Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline – marec 2019 Štatutárni zástupcovia SRZ Účasť prezidenta a tajomníka SRZ na výstave Fishing Show v Trenčíne Pracovné stretnutie tajomníka SRZ...

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline – február 2019

Z činnosti sekretariátu,
Štatutárni zástupcovia SRZ Pracovné rokovanie v Bratislave na MŽP SR, sekcia ochrany prírody k podkladom na podanie žiadosti novej žiadosti na výnimku plašenia a odstrelu kormorána veľkého za účasti prezidenta SRZ a tajomníka SRZ, pracovné rokovanie o návrhu...

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – Január 2019

Z činnosti sekretariátu,
Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v mesiaci január. Štatutárni zástupcovia SRZ Pracovné rokovanie v Bratislave na MŽP SR, sekcia vôd za účasti prezidenta SRZ,  tajomníka SRZ a zamestnanca OTVaV s Ing. Dobiašom a ...