Kategória: Z činnosti sekretariátu

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 37. týždeň

Z činnosti sekretariátu,
Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 37. pracovnom týždni (od 12.9. do 16.9.2016): Sekretariát SRZ: Dňa 12.9.2016 sme absolvovali stretnutie s pracovníčkou hotela Slovakia v Žiline k sumariz...

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 36. týždeň

Z činnosti sekretariátu,
Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 36. pracovnom týždni (od 5.9. do 9.9.2016):

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 35. týždeň

Z činnosti sekretariátu,
Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 35. pracovnom týždni (od 30.8. do 2.9.2016): Sekretariát SRZ: Rokovanie s hlavným organizátorom rybárskej výstavy Fishing Show ...

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 34. týždeň

Z činnosti sekretariátu,
Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 34. pracovnom týždni (od 22.8. do 26.8.2016): Sekretariát SRZ: Dňa 23.8.2016 účasť tajomníka SRZ na rokovaní...

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 33. týždeň

Z činnosti sekretariátu,
Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 33. pracovnom týždni (od 15.8. do 19.8.2016): Sekretariát SRZ: Spracovávanie podkladov na web (týždenný report, aktuality, oznamy). Príprava všetkých potre...

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 32. týždeň

Z činnosti sekretariátu,
Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 32. pracovnom týždni (od 8.8. do 12.8.2016): Sekretariát SRZ: Spracovávanie podkladov na web (týždenný report, aktuality, oznamy). Založenie stránky Sloven...

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 31. týždeň

Z činnosti sekretariátu,
Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 31. pracovnom týždni (od 1.8. do 5.8.2016): Sekretariát SRZ: Spracovávanie podkladov na web (týždenný report, aktuality, oznamy) Kompletné organizačné zastre...

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 30. týždeň

Z činnosti sekretariátu,
Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 30. pracovnom týždni (od 25.7. do 29.7.2016): Sekretariát SRZ: Pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom ŠOP,š.p., Ing. Milanom Borošom zamerané na podmienky návrhu ...

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 29. týždeň

Z činnosti sekretariátu,
Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 29. pracovnom týždni (od 18.7. do 22.7.2016): Sekretariát SRZ: Pracovné stretnutie s manažérom časopisu Poľovníctvo a rybárstvo p. Miklášom, ktoré bolo zamerané na možno...

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 28. týždeň

Z činnosti sekretariátu,
Správa o činnosti jednotlivých odborov Sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 28. pracovnom týždni (od 11.7. do 15.7.2016): Sekretariát SRZ: 12.7.2016 – Pracovné stretnutie za účasti Ing. Javora - tajomníka SRZ, Ing. Dobiaša za MŽP sekcia vôd, ...