Pre ZO SRZ - články

OZNAM – tlačivá k zarybňovacím plánom

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, v zmysle bodu Z8 – VESTNÍKA č. 1/2020 dopĺňame v prílohe oznamu tlačivá  potrebné k vytvoreniu zarybňovacích plánov, výkazu o úlovkoch a zarybneniu. Je potrebné vytvoriť zarybňovací plán aj na revíry CHAP, CHRO a CHOVNÉ, ktoré je potrebné zarybniť aspoň raz za 3 roky. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte svojho príslušného ichtyológa. Kontakty na príslušných ichtyológov: Marek

Poukázanie 2% dane z príjmov FO za rok 2019

Vážení členovia Slovenského rybárskeho zväzu, vážení rybári, dovoľujeme si vás informovať, že dňa 13. decembra 2019 bola vykonaná registrácia Slovenského rybárskeho zväzu ako občianskeho združenia u notára do zoznamu prijímateľov 2% dane z príjmov, ktorého predmetom činnosti je, okrem iného, ochrana a tvorba životného prostredia a podpora a rozvoj športu. V prípade Vášho záujmu podporiť

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady Žilina (Január 2020)

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady Žilina (Január 2020) Celý vestník nájdete na adrese https://www.srzrada.sk/aktuality/vestnik-slovenskeho-rybarskeho-zvazu-rady-zilina-januar-2020/ Relevantné prílohy pre túto sekciu:   9.       Ročný výkaz o vodných plochách a ich rybárskom využití Všetky vestníky si môžete pozrieť cez tento odkaz

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady Žilina (Január 2020)

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady Žilina (Január 2020) Celý vestník nájdete na adrese https://www.srzrada.sk/aktuality/vestnik-slovenskeho-rybarskeho-zvazu-rady-zilina-januar-2020/ Relevantné prílohy pre túto sekciu:   4.       Cenník násadových rýb 2020 – nížinné druhy 5.       Cenník násadových rýb 2020 – lososovité a reofilné druhy 6.       Manuál vypĺňania objednávok 2020 7.       Poštová objednávka násadových rýb 2020 8.       Elektronická objednávka násadových rýb 2020 Všetky vestníky si môžete pozrieť

Pozvánka na prezentáciu Jána Knapa

Vážení kolegovia rybári a rybárky. Dovoľujeme si Vás pozvať na prezentáciu p. Jána Knapa na tému Návrat populácií pstruha potočného do potokov a riek, ktorá sa uskutoční v sobotu 4. 4. 2020. Podrobnejšie informácie nájdete v prílohe. Prílohy: MO SRZ Liptovský Hrádok – Pozvánka na prezentáciu J. Knap – Návrat populácií pstruha potočného do potokov

Sčítanie kormorána veľkého 2020

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, v súvislosti s nadchádzajúcim pravidelným medzinárodným sčítaním vodného vtáctva bude prebiehať dňa 18. januára 2020 na rybárskych revíroch Slovenského rybárskeho zväzu sčítanie kormorána veľkého na nocoviskách a to v čase od 14,00 do 17,00 hod. V prípade nepriaznivého počasia — slabej viditeľnosti kvôli hmle alebo sneženiu sa termín sčítania presunie na

Podporte ochranu našich vôd svojím podpisom!

Poznáte skutočnú rieku? Alebo si takú pamätáte z detstva? Chytali ste v nej ryby či raky?   Rieka tiekla ako chcela a jej brehy boli plné stromov. Takých riek máme stále menej. Už takmer polovica slovenských riek nie je v dobrom ekologickom stave – vyrovnali sme ich korytá, vybetónovali brehy, postavili na nich viac ako tisíc bariér. Znečisťujeme ich

Pracovné stretnutie – nový zákon o rybárstve a rybárska stráž

Dňa 18.januára 2019 sa uskutočnilo v Ivanke pri Dunaji pracovné stretnutie, ktoré zvolali zástupcovia tejto akreditovanej vzdelávacej ustanovizne pre školenie rybárskej stráže na Slovensku. Na stretnutí bola uvedená krátka prezentácia o aktuálnom stave rybárskej stráže na Slovensku ako aj o počte žiadateľov zo strany SRZ, ktorí majú záujem sa na jar 2019 zúčastniť nových kurzov, a následne byť

Top