Odbor tečúcich vôd - články

Odbor tečúcich vôd – o nás

Odbor tečúcich vôd – o nás

Odbor má na starosti ochranu a lov rýb v zmysle základnej definície rybárskeho práva. Na úseku ochrany zabezpečuje činnosť rybárskych hospodárov a rybárskej stráže v štruktúre SRZ. Organizuje pravidelné školenia pre nových záujemcov, organizuje aktívy rybárskych hospodárov ZO SRZ. Pripravuje podklady ku koncepčným materiálom pre ministerstvá, vyhodnocuje štvorročnú činnosť pre správu na Snem SRZ, zostavuje materiály za

Podporte ochranu našich vôd svojím podpisom!

Poznáte skutočnú rieku? Alebo si takú pamätáte z detstva? Chytali ste v nej ryby či raky?   Rieka tiekla ako chcela a jej brehy boli plné stromov. Takých riek máme stále menej. Už takmer polovica slovenských riek nie je v dobrom ekologickom stave – vyrovnali sme ich korytá, vybetónovali brehy, postavili na nich viac ako tisíc bariér. Znečisťujeme ich

Dosiahnutie limitu odstrelených jedincov kormorána veľkého

Informujeme ZO SRZ, ktoré sa aktívne venujú uplatňovaniu výnimky na plašenie a odstrel kormorána veľkého, že počet odlovených jedincov ku dňu 15.3.2017 dosiahol 1247 kusov. Do naplnenia ročného limitu 1300 odlovených jedincov stanovenom rozhodnutím Ministerstva životného prostredia SR tak zostáva iba 53 ks.   Preto žiadame všetky ZO SRZ, aby uplatňovali iba plašenie kormoránov!  

Knižná publikácia SRZ „Aktuálne problémy a škody v rybárstve“

Pri príležitosti 90. výročia vzniku SRZ sme spracovali a vydávame knižnú publikáciu s názvom „Aktuálne problémy a škody v rybárstve“. Je určená predovšetkým rybárskym hospodárom a funkcionárom ZO SRZ (každá ZO SRZ dostane tlačenú formu a tiež CD nosič), ale aj širokej rybárskej verejnosti. Kniha bola spolufinancovaná prostredníctvom Environmentálneho fondu a vyjde aj v tlačenej forme. Na jej obsahu sa spolupodieľalo celkovo 21

Top