Odbor výroby - články

Odbor výroby – o nás

Odbor výroby – o nás

Rada SRZ zabezpečuje produkciu násadových rýb prostredníctvom odboru výroby  na 14 výrobných strediskách, ktoré hospodária celkovo na 698 ha vodných plôch ( Zdroj: Databáza rybárskych revírov MŽP SR Bratislava). Prevažne sa jedná o vodné nádrže, ktoré sú v správe SVP, š.p. Banská Štiavnica. Ďalej sú to celistvé sústavy rybníkov kaprového charakteru, ale tiež rybníky na produkciu lososovitých druhov rýb

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady Žilina (Január 2020)

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady Žilina (Január 2020) Celý vestník nájdete na adrese https://www.srzrada.sk/aktuality/vestnik-slovenskeho-rybarskeho-zvazu-rady-zilina-januar-2020/ Relevantné prílohy pre túto sekciu:   4.       Cenník násadových rýb 2020 – nížinné druhy 5.       Cenník násadových rýb 2020 – lososovité a reofilné druhy 6.       Manuál vypĺňania objednávok 2020 7.       Poštová objednávka násadových rýb 2020 8.       Elektronická objednávka násadových rýb 2020 Všetky vestníky si môžete pozrieť

Cenník násad SRZ Rada pre rok 2019

Dňa 15. decembra 2018 bol na zasadnutí Rady SRZ uznesením č. 106/2018 schválený nový cenník násadových rýb pre organizačné zložky SRZ v roku 2019.   Cenník násadových rýb 2019 – lososovité a reofilné druhy[embeddoc url=”https://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/2019/01/Cenník-násadových-rýb-2019-lososovité-a-reofilné-druhy.pdf” download=”all” text=”Stiahnuť dokument”] Cenník násadových rýb 2019 – nížinné druhy[embeddoc url=”https://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/2019/01/Cenník-násadových-rýb-2019-nížinné-druhy.pdf” download=”all” text=”Stiahnuť dokument”]

Objednávka násadových rýb v roku 2018 pre ZO SRZ

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina Vám v prílohe zasiela tlačivá „Ponuka  na násadové ryby pre rok 2018“ (Elektronická objednávka 2018 , Poštová objednávka 2018 lososovité, reofilné  a nížinné + Rupín). Tlačivá obsahujú všetky ponúkané násady, ktoré Vám vie SRZ – Rada Žilina v roku 2018 zabezpečiť pre potreby plnenia zarybňovacích plánov. Základ tejto ponuky

Top