Kategória: Oznamy

Oznámenie o skrátení lehoty na konanie ČS a MK

Oznamy,
Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, Uznesením Rady SRZ č. 1/2022 bola schválená lehota na konanie členských schôdzí a mestských konferencií do 30. septembra 2022. Z dôvodu uvoľnenia pandemických opatrení bolo na zasadnutí Rady SRZ dňa 26. marca 2022 prijaté nasledovné: Uznesenie č...

Aktualizované opatrenie ÚVZ SR: hromadné podujatia

Oznamy,
Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, v prílohe nájdete aktualizované opatrenie Úradu verejného zdravotníctva proti šíreniu koronavírusu. Došlo k zmenám vo vyhláške ku hromadným podujatiam. Medzi najdôležitejšie zmeny patria: Hromadné podujatia (HP): vo vyhláške ÚVZ SR č. 2...

Informácie k rozhodnutiu o povolenom usmrcovaní a úmyselnom plašení kormorána veľkého

Kormorán veľký, Oznamy,
Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, Dňa 22. decembra 2021 nám bolo doručené rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR č. č. 10193/2021-9.1(26/2021-rozkl.) zo dňa 17. decembra 2021 (Ďalej len „rozhodnutie“), ktorým je za určitých podmienok povolené úmyselné usmrcovanie a úmyselné plaše...

Poukázanie 2% dane z príjmov FO za rok 2021

Aktuality, Oznamy,
Vážení členovia Slovenského rybárskeho zväzu, vážení rybári, dovoľujeme si vás informovať, že dňa 7. októbra 2021 bola vykonaná registrácia Slovenského rybárskeho zväzu ako občianskeho združenia u notára do zoznamu prijímateľov 2% dane z príjmov, ktorého predmetom činnosti je, okrem iného, och...

Pozvánka – 95. výročie vzniku SRZ

Oznamy,
Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, v tomto roku si pripomíname 95. výročie vzniku Slovenského rybárskeho zväzu. Pri tejto príležitosti schválila Rada SRZ Uznesením č. 31/2021 konanie osláv za účasti jedného štatutárneho zástupcu každej OZ SRZ. V zmysle vyššie uvedeného si dovoľujeme pozv...

Covid automat pre šport

Aktuality, Oznamy,
Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, nakoľko sa blíži čas organizácie športových pretekov v rybolove, dovoľujeme si Vám opäť pripomenúť, že MŠVVaŠ SR predstavilo plán návratu športovcov na športoviská tvz. Covid automat pre šport. Covid automat pre šport vychádza z...

Informácia k brigádnickej povinnosti členov SRZ

Aktuality, Oznamy, Pre rybárov,
Vážení štatutárni zástupcovia, vážení členovia SRZ, vzhľadom k tomu, že sa šíria rôzne zavádzajúce informácie o brigádnickej povinnosti členov SRZ, považujeme za potrebné k plneniu tejto povinnosti uviesť nasledovné: Člen SRZ je povinný podľa § 6 ods. 2 písm. e) Stanov SRZ splniť br...

Covid opatrenia k pstruhovej sezóne

Aktuality, Oznamy,
Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, vážení športoví rybári, pri príležitosti zahájenia pstruhovej sezóny dňa 16.04.2021 Vás v záujme ochrany svojho zdravia a zdravia ostatných loviacich žiadame o dôsledné dodržiavanie § 14 ods. 15 vyhlášky č. 381/2018 Z. z. Ministerstva životného prostredia ...

Oznam – lehota na zaplatenie členského príspevku

Aktuality, Oznamy,
Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, Na základe opakovaných otázok, v súvislosti s lehotou na zaplatenie členského príspevku, Vám dávame do pozornosti nasledovné: Podľa § 10 ods. 1 písm. c) Stanov SRZ Členstvo vo zväze zaniká nezaplatením členského príspevku v termíne o 31. marca kalendárn...

Najstarší aktívny člen SRZ – vyhodnotenie výzvy

Aktuality, Oznamy,
Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, v dňoch 2.-28.2. 2021 prebiehala výzva na zaslanie informácie o najstaršom aktívnom členovi Vašich MO, MsO SRZ. Boli sme milo prekvapení vekom Vašich aktívnych členov, najstarší z nich prekonali prah 90 rokov (ročníky narodenia 1929, 1928, 1927). Na základ...