Kategória: Oznamy

Poukázanie 2% dane z príjmov FO za rok 2023

Aktuality, Oznamy,
Vážení členovia Slovenského rybárskeho zväzu, vážení rybári, dovoľujeme si vás informovať, že dňa 15. decembra 2023 bola vykonaná registrácia Slovenského rybárskeho zväzu ako občianskeho združenia u notára do zoznamu prijímateľov 2% dane z príjmov, ktorého predmetom činnosti je, okrem iného, o...

Ponuka na kokosové vlákno na výrobu umelých hniezd

Aktuality, Oznamy,
Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, v prípade Vášho záujmu o kokosové vlákno (v kg), používané na výrobu umelých hniezd na podporu neresu, zasielajte svoje požiadavky elektronicky na

Školenie rybárskej stráže

Aktuality, Oznamy,
V súlade s § 23 ods.3 písm. f zákona č.216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, môžu jednotlivé OZ SRZ prihlásiť svojich uchádzačov na školenie rybárskej stráže vyplnením záväznej prihlášky (v príloh...

Zmena stravného od 1.11.2022

Oznamy,
Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, dovoľujeme si Vás informovať o  zvýšení stravného od 1.11.2022 (viď príloha).

Ponuka – týždenný stolový kalendár SRZ 2023

Aktuality, Oznamy,
Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, dovoľujeme si Vám ponúknuť týždenný stolový rybársky kalendár SRZ pre rok 2023. Ukážka kalendára sa nachádza v prílohe. Cena kalendára – 2,00 Eur. V prípade záujmu zasielajte svoje objednávky pani Galbavej elektronicky na:

Oznámenie o skrátení lehoty na konanie ČS a MK

Oznamy,
Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, Uznesením Rady SRZ č. 1/2022 bola schválená lehota na konanie členských schôdzí a mestských konferencií do 30. septembra 2022. Z dôvodu uvoľnenia pandemických opatrení bolo na zasadnutí Rady SRZ dňa 26. marca 2022 prijaté nasledovné: Uznesenie č...

Aktualizované opatrenie ÚVZ SR: hromadné podujatia

Oznamy,
Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, v prílohe nájdete aktualizované opatrenie Úradu verejného zdravotníctva proti šíreniu koronavírusu. Došlo k zmenám vo vyhláške ku hromadným podujatiam. Medzi najdôležitejšie zmeny patria: Hromadné podujatia (HP): vo vyhláške ÚVZ SR č. 2...

Informácie k rozhodnutiu o povolenom usmrcovaní a úmyselnom plašení kormorána veľkého

Kormorán veľký, Oznamy,
Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, Dňa 22. decembra 2021 nám bolo doručené rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR č. č. 10193/2021-9.1(26/2021-rozkl.) zo dňa 17. decembra 2021 (Ďalej len „rozhodnutie“), ktorým je za určitých podmienok povolené úmyselné usmrcovanie a úmyselné plaše...

Poukázanie 2% dane z príjmov FO za rok 2021

Aktuality, Oznamy,
Vážení členovia Slovenského rybárskeho zväzu, vážení rybári, dovoľujeme si vás informovať, že dňa 7. októbra 2021 bola vykonaná registrácia Slovenského rybárskeho zväzu ako občianskeho združenia u notára do zoznamu prijímateľov 2% dane z príjmov, ktorého predmetom činnosti je, okrem iného, och...

Pozvánka – 95. výročie vzniku SRZ

Oznamy,
Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, v tomto roku si pripomíname 95. výročie vzniku Slovenského rybárskeho zväzu. Pri tejto príležitosti schválila Rada SRZ Uznesením č. 31/2021 konanie osláv za účasti jedného štatutárneho zástupcu každej OZ SRZ. V zmysle vyššie uvedeného si dovoľujeme pozv...