Kategória: Oznamy

4-4140-1-1 Výpustný kanál VN Zemplínska Šírava – zákaz lovu rýb

Aktuality, Oznamy, Revíry, Rybárske revíry,
Upozorňujeme členov Slovenského rybárskeho zväzu, že dňom 24.8.2015 ráno od 6:00 je zakázaný lov rýb v rybárskom revíri Výpustný kanál VN Zemplínska Šírava (MsO SRZ Michalovce) vo vzdialenosti 200 m od telesa hrádze z dôvodu začatia rekonštrukcie bezpečnostn...

Informácia o vypustení Hodrušského jazera – zákaz rybolovu

Oznamy,
Rada SRZ informuje držiteľov kaprových zväzových povolení a zvláštnych povolení na rybolov, že na rybárskom revíri č. 3-0950-1-1 Hodrušské jazero bude prebiehať rekonštrukcia dnového výpustu. Rekonštrukcia si vyžaduje úplné vypustenie nádrže, takže od 1.9.2013 bude na ...

2-0510-1-1 Dunaj č. 3 – Zákaz vstupu nepovolaným osobám

Oznamy,
Na základe rozhodnutia Vodohospodárskej výstavby š. p. Bratislava platí až do odvolania na rybárskom revíri č. 2-0510-1-1 Dunaj č. 3., v úseku medzi haťou v inundácii a Vodnou elektrárňou Čunovo ( polostrov ) zákaz vstupu nepovolaným osobám.

Prístup k ramennej sústave na Dunaji

Oznamy,
Dunaj č. 3 - stredná inundácia a Dunaj č. 3 - horná inundácia Informácia o prístupe k vode na rybárskych revíroch V súčasnosti územie v okolí daných revírov vlastnia príslušné urbariáty ( Rohovce, Kyselica, Bodíky, Šulany ) resp. Lesy SR – lesná správa Gabčíkovo, ktoré tu na z...