Kategória: Oznamy

Covid automat pre šport

Aktuality, Oznamy,
Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, nakoľko sa blíži čas organizácie športových pretekov v rybolove, dovoľujeme si Vám opäť pripomenúť, že MŠVVaŠ SR predstavilo plán návratu športovcov na športoviská tvz. Covid automat pre šport. Covid automat pre šport vychádza z...

Informácia k brigádnickej povinnosti členov SRZ

Aktuality, Oznamy, Pre rybárov,
Vážení štatutárni zástupcovia, vážení členovia SRZ, vzhľadom k tomu, že sa šíria rôzne zavádzajúce informácie o brigádnickej povinnosti členov SRZ, považujeme za potrebné k plneniu tejto povinnosti uviesť nasledovné: Člen SRZ je povinný podľa § 6 ods. 2 písm. e) Stanov SRZ splniť br...

Covid opatrenia k pstruhovej sezóne

Aktuality, Oznamy,
Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, vážení športoví rybári, pri príležitosti zahájenia pstruhovej sezóny dňa 16.04.2021 Vás v záujme ochrany svojho zdravia a zdravia ostatných loviacich žiadame o dôsledné dodržiavanie § 14 ods. 15 vyhlášky č. 381/2018 Z. z. Ministerstva životného prostredia ...

Oznam – lehota na zaplatenie členského príspevku

Aktuality, Oznamy,
Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, Na základe opakovaných otázok, v súvislosti s lehotou na zaplatenie členského príspevku, Vám dávame do pozornosti nasledovné: Podľa § 10 ods. 1 písm. c) Stanov SRZ Členstvo vo zväze zaniká nezaplatením členského príspevku v termíne o 31. marca kalendárn...

Najstarší aktívny člen SRZ – vyhodnotenie výzvy

Aktuality, Oznamy,
Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, v dňoch 2.-28.2. 2021 prebiehala výzva na zaslanie informácie o najstaršom aktívnom členovi Vašich MO, MsO SRZ. Boli sme milo prekvapení vekom Vašich aktívnych členov, najstarší z nich prekonali prah 90 rokov (ročníky narodenia 1929, 1928, 1927). Na základ...

Novela Disciplinárneho poriadku SRZ

Aktuality, Oznamy,
Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, do pozornosti Vám dávame novelu Disciplinárneho poriadku, účinnú od 15.02.2021. K novele sme pristúpili z dôvodu pretrvávajúcej epidemickej situácie a nemožnosti legálne konať zasadnutia disciplinárnych o...

Sčítanie kormorána veľkého 15.-17.1.2021

Aktuality, Kormorán veľký, Oznamy,
Vážení členovia Slovenského rybárskeho zväzu, vážení rybári, ak sa v rámci vychádzok do prírody v rámci svojho okresu ( za dodržania všetkých platných opatrení na zabránenie šírenia COVID-19) budete nachádzať v dňoch 15. až 17. januára 2021 pri revíroch Vašej MsO/MO SRZ, chcel...

Usmernenie k odovzdávaniu povolení na rybolov za rok 2020

Aktuality, Oznamy,
Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, v súvislosti s opatreniami, ktoré majú zabrániť šíreniu COVID-19 a s nimi súvisiacim zákazom vychádzania si vás dovoľujeme upozorniť na vykonávanie odovzdania povoleniek za uplynulý rok 2020. §14 ods. 21 vyhlášky 381/2018 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon ...

Usmernenie štatutárnym zástupcom OZ SRZ – 01.01.2021

Aktuality, Oznamy,
Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, dňa 31. decembra 2020 bolo prijaté Uznesenie vlády SR č. 808/2020, ktorým je od 1. januára 2021 od 5:00 do 1:00 nasledujúceho dňa obmedzená sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania. Obmedzenie podľa tohto uznesenia končí uplynutím 24. januára 2021. U...