Kategória: Oznamy

Usmernenie

Aktuality, Oznamy,
Vážení štatutárni zástupcovia, dňa 16. decembra 2020 bolo prijaté Uznesenie vlády SR č. 804/2020, ktorým je od soboty 19. decembra 2020 od 5:00 do 1:00 nasledujúceho dňa obmedzená sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania. Obmedzenie podľa tohto uznesenia končí uplynutím 29. decembra 2020...

Poukázanie 2% dane z príjmov FO za rok 2020

Aktuality, Oznamy, Pre organizačné zložky SRZ,
Vážení členovia Slovenského rybárskeho zväzu, vážení rybári, dovoľujeme si vás informovať, že dňa 14. októbra 2020 bola vykonaná registrácia Slovenského rybárskeho zväzu ako občianskeho združenia u notára do zoznamu prijímateľov 2% dane z príjmov, ktorého predmetom činnosti je, okrem iného, oc...

Prehľad druhov, cien a odvodov z povolení pre rok 2021

Oznamy,
  Prehľad druhov, cien a odvodov z povolení pre rok 2021

Oznam o mimoriadnom odlove rýb udicou na VN Ružiná.

Aktuality, Oznamy,
Oznam o mimoriadnom odlove rýb udicou na VN Ružiná  Na VN Ružiná platí všeobecný zákaz lovu rýb z dôvodu mimoriadneho zníženia vodnej hladiny!!! Slovenský rybársky zväz ako užívateľ vodnej nádrže Ružiná vykonáva opatrenia na záchranu rýb, najmä o...

Predĺženie lehoty na konanie výročných členských schôdzí

Aktuality, Oznamy,
Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ,   v dôsledku postupujúcej epidémie nového vírusového ochorenia COVID-19 (koronavírus spôsobujúci akútne respiračné ochorenie –- vírusovú pneumóniu) v SR, Vám oznamujeme,  že Rada SRZ na svojom zasadnutí dňa 7.3.2020 prijala nasledovné uznesenie:...

Exotické ryby – Pozvánka

Aktuality, Oznamy,
Do Vlastivedného múzea v Hlohovci opäť raz po čase zavítala exotika. Aktuálna výstava najväčšej súkromnej zbierky preparátov rýb na Slovensku vznikla v spolupráci s majiteľom a zároveň autorom preparátov, Milanom Žiakom z Trnavy. Ten je uznávaný ako výborný preparátor. Svoje umenie predstavil už ...

Výstava Rybárstvo, poľovníctvo a včelárstvo 21.-23.2. 2020

Aktuality, Oznamy,
Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, vážení kolegovia,   dovoľujeme si Vás pozvať do prezentačného stánku Slovenského rybárskeho zväzu, ktorý bude súčasťou výstavy Rybárstvo, poľovníctvo a včelárstvo v dňoch 21.-23.2. 2020 na výstavisku Agrokomplex Nitra. Slovenský...

Sčítanie kormorána veľkého 2020

Aktuality, Kormorán veľký, Oznamy, Pre organizačné zložky SRZ,
Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, v súvislosti s nadchádzajúcim pravidelným medzinárodným sčítaním vodného vtáctva bude prebiehať dňa 18. januára 2020 na rybárskych revíroch Slovenského rybárskeho zväzu sčítanie kormorána veľkého na nocoviskách a to v čase od 14,00 do 17,0...

Pozvánka na výročné zasadnutia športových odborov – zmena miesta zasadnutia sekcie Prívlač

Aktuality, Oznamy, Slovenský zväz športového rybolovu, Športová činnosť,
Vážení športoví rybári, v zmysle plánu práce odboru športovej činnosti SRZ a SZŠR pre rok 2020 Vás pozývame na výročné zasadnutia športových odborov, na ktoré Vás žiadame vyslať vedúceho družstva prihláseného do postupovej súťaže pre rok 2020  alebo písomne povereného delegáta Vašej OZ SRZ. ...