Kategória: Rybárska stráž

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady Žilina (Január 2020)

Rybárska stráž, Vestníky SRZ,
Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady Žilina (Január 2020) Celý vestník nájdete na adrese https://www.srzrada.sk/aktuality/vestnik-slovenskeho-rybar...

Pracovné stretnutie – nový zákon o rybárstve a rybárska stráž

Aktuality, Rybárska stráž,
Dňa 18.januára 2019 sa uskutočnilo v Ivanke pri Dunaji pracovné stretnutie, ktoré zvolali zástupcovia tejto akreditovanej vzdelávacej ustanovizne pre školenie rybárskej stráže na Slovensku. Na stretnutí bola uvedená krátka prezentácia o aktuálnom stave rybárskej stráže na Slovensku ako aj o po...

Správa o činnosti rybárskej stráže SRZ za rok 2017

Aktuality, Rybárska stráž,
Činnosť rybárskej stráže na revíroch Rady SRZ riadil odbor tečúcich vôd a výroby cez referenta pre rybársku stráž a zároveň aj metodicky usmerňoval činnosť rybárskej stráže v ZO SRZ. Činnosť rybárskej stráže za I - X 2017: Zima v roku 2017 bola dlhá, poznačená dlhotrvajúcim...

Vyhodnotenie činnosti rybárskej stráže SRZ za január až august 2017

Aktuality, Rybárska stráž,
Činnosť rybárskej stráže na revíroch Rady SRZ riadil Odbor tečúcich vôd a výroby cez vedúceho rybárskej stráže, a zároveň aj metodicky usmerňoval činnosť rybárskej stráže v ZO SRZ. Činnosť rybárskej stráže za 2 tretiny roku 2017: Zima v roku 2017 bola dlhá, poznačená dlhotrvajúcimi mrazmi. ...

Školenie a skúšky nových členov rybárskej stráže

Aktuality, Rybárska stráž,
V dňoch 17. – 19.03.2017 sa uskutočnilo v SOŠ Ivanka pri Dunaji školenie a skúšky nových členov rybárskej stráže. Z prihlásených 82 záujemcov úspešne ukončilo skúšky záverečným testom 81. 81 členom bolo vydané osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou v odbore Rybárstvo modul ...

Oprávnenia člena rybárskej stráže a ich prekročenie

Právny referát - aktuálne, Rybárska stráž,
  V poslednom období sa neustále množia podnety na členov rybárskej stráže vo veci podozrenia zo spáchania trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa. V rámci činnosti Sekretariátu Rady SRZ sme Vám priniesli informácie o vybavených podnetoch adresovaných či ...

Tlačivá pre rybársku stráž SRZ

Rybárska stráž, Tlačivá,
Na tejto stránke si môžete stiahnuť tlačivá pre členov rybárskej stráže SRZ v súvislosti s výkonom činnosti.

KTO JE LOVIACI RYBÁR?

Právny referát - aktuálne, Rybárska stráž,
V poslednom období dochádza medzi členmi rybárskej stráže a rybármi k mnohým nedorozumeniam vo veci výkladu niektorých pojmov. Jedným z týchto pojmov je aj „loviaca osoba“.   Zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov spomína

Správa o činnosti rybárskej stráže za rok 2016

Aktuality, Rybárska stráž,
Činnosť rybárskej stráže v roku 2016 na rybárskych revíroch Rady SRZ riadil Odbor tečúcich vôd a vedúci rybárskej stráže Rady SRZ, ktorý zároveň metodicky usmerňoval aj činnosť rybárskej stráže v ZO SRZ. Rok 2016 bol poznamenaný nasledovnými skutočnosťami: Po horúcom a such...

Vyhodnotenie činnosti rybárskej stráže za mesiac december 2016

Aktuality, Rybárska stráž,
Mesiac december je prvým zimným mesiacom. V prvej polovici decembra bolo možné loviť ryby na všetkých kaprových revíroch Rady SRZ. Rybárov však s postupujúcim mesiacom a príchodom chladných dní ubúdalo. Ku koncu mesiaca boli zamrznuté takmer všetky vodné nádrže. Prevažujúce úlovky rybárov boli šť...