Kategória: Rybárska stráž

Vyhodnotenie činnosti rybárskej stráže za mesiac október 2016

Aktuality, Rybárska stráž,
Mesiac október bol poznačený pomerne daždivým a chladným počasím. Stavy vodných hladín na väčšine revírov stúpali, prítoky sa zakaľovali. V úlovkoch rybárov sa viac začali okrem kaprovitých rýb objavovať aj dravce - ostriež, šťuka, zubáč aj sumec. Na pstruhových revíroch platí od 1. októbra vš...

Vyhodnotenie činnosti rybárskej stráže za mesiac máj 2016

Aktuality, Rybárska stráž,
V mesiaci máj pokračoval lov rýb na pstruhových revíroch Rady SRZ a na základe schválenej výnimky sa od 16. mája začalo loviť na VN Kráľová a VN Zemplínska Šírava. Na podporu prirodzeného neresu boli osadené na vodných nádržiach umelé hniezda v počte 542 kusov. Hniezda boli umiestnené na všetkých...

Poistenie rybárskej stráže

Rybárska stráž,
Zmluva na poistenie rybárskej stráže. Allianz poisťovňa - scan vzoru zmluvy: Poistenie rybárskej stráže