Kategória: Rybožravé predátory

Súhrnná správa o využití výnimky na plašenie a odlov Kormorána veľkého

Aktuality, Ichtyológovia SRZ, Odbor ichtyologický a ekológie revírov, Rybožravé predátory,
Vážení členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dovoľujeme si vás informovať, že Slovenský rybársky zväz má aj v roku 2018 udelenú výnimku na plašenie a odstrel kormorána veľkého na rybárskych revíroch SRZ.

Vyhodnotenie dotazníka venovaného vydre riečnej v rybárskych revíroch SRZ

Aktuality, Rybožravé predátory,
Dotazník bol rozposlaný v mesiaci august  na všetkých 122 základných organizácií SRZ. Svojím obsahom bol dotazník venovaný jednému z našich najvýznamnejších predátorov súčasnosti  - vydre riečnej /Lutra lutra). Dotazník bol určený rybárskym hospodárom ZO SRZ. Elektornický dotazník vyp...

Konferencia VYDRA 2017

Aktuality, Rybožravé predátory,
V sobotu 9. septembra 2017 sa v moravskom Frenštáte pod Radhoštěm uskutočnila odborná konferencia venovaná jednému z najvýznamnejších súčasných rybích predátorov vydre riečnej. Na základe pozvania od kolegov z Českého rybárskeho zväzu sa tejto konferencie zúčastnili aj zástupcovia Slovenského ...

Súhrnná správa o využití výnimky na plašenie a odlov Kormorána veľkého

Aktuality, Rybožravé predátory,
Organizované sčítanie kormoránov na nocoviskách sa uskutočnilo 14. januára 2017. Na 68 dohľadaných nocoviskách bolo zaznamenaných 4 643 ks kormorána veľkého (s 10% nepresnosťou). Početnosť kormoránov teda oproti minulému roku klesla o približne 2 400 ks. Tento počet je však potrebné navýšiť o kor...

Dosiahnutie limitu odstrelených jedincov kormorána veľkého

Aktuality, Odbor tečúcich vôd, Rybožravé predátory,
Informujeme ZO SRZ, ktoré sa aktívne venujú uplatňovaniu výnimky na plašenie a odstrel kormorána veľkého, že počet odlovených jedincov ku dňu 15.3.2017 dosiahol 1247 kusov. Do naplnenia ročného limitu 1300 odlovených jedincov stanovenom rozhodnutím Ministerstva životného prost...

Odlov kormorána veľkého

Aktuality, Rybožravé predátory,
V mesiaci január 2017 sa na rybárskych revíroch SRZ podarilo odloviť 918 ks kormorána veľkého. Tento enormný nárast odlovených kormoránov je následkom zámrzu takmer všetkých vodných plôch na Slovensku. Kormorány sa koncentrovali predovšetkým na tokoch pod vodnými dielami alebo na širších podhorsk...

Sčítanie kormoránov – termín 14. januára 2017

Aktuality, Rybožravé predátory,
Informujeme všetkých rybárov, že dňa 14. januára 2017 (sobota) sa v čase od 14:00 – 17:00 hod. uskutoční celoeurópske zimné sčítanie vodného vtáctva, v rámci ktorého Slovenský rybársky zväz v spolupráci so Slovenskou ornitologickou spoločnosťou SOS/BirdLife Slovensko každoročne o...

Výnimka na plašenie a odlov kormorána veľkého od roku 2009 – zhrnutie

Rybožravé predátory,
Od roku 2009 prebiehalo na lovných rybárskych revírov Slovenského rybárskeho zväzu plašenie a priamy odlov kormorána veľkého (Phalacrocorax carbo). Organizované sčítanie kormoránov na nocoviskách sa uskutočnilo vždy v januári nasledujúceho roku.

Pozvánka na celoštátnu poľovnícku výstavu – Nitra 2016

Aktuality, Rybožravé predátory,
Pozvánka na celoštátnu poľovnícku výstavu s medzinárodnou účasťou  POĽOVNÍCTVO A PRÍRODA NITRA 2016

Súhrnná správa o využití výnimky z ochrany kormorána veľkého za obdobie 2015/2016

Aktuality, Rybožravé predátory,
Celkovo SRZ počas zimného sčítania zorganizovaného dňa 16. januára 2016 sčítal na 59 nocoviskách 7034 ks jedincov kormorána veľkého. Početnosť kormoránov teda oproti minulému roku vzrástla o vyše 1000 ks. Najväčší nárast zimujúcich kŕdľov bol zaznamenaný na Dunaji. Na základe zaslaných formulárov...