Kategória: Tlačivá

Tlačivá pre organizačné zložky SRZ

Tlačivá,
Na tejto stránke si môžete stiahnuť tlačivá pre OZ SRZ, týkajúce sa konania členských schôdzí a mestských konferencií, funkcionárov a návrhu na udelenie vyznamenania.

Tlačivá pre rybársku stráž SRZ

Rybárska stráž, Tlačivá,
Na tejto stránke si môžete stiahnuť tlačivá pre členov rybárskej stráže SRZ v súvislosti s výkonom činnosti.

Tlačivá pre disciplinárne orgány SRZ

Tlačivá,
Na tejto stránke si môžete stiahnuť tlačivá pre disciplinárne orgány SRZ, ktoré je možné použiť v rámci disciplinárneho konania na prvom a druhom stupni.