Truxor ponuka - články

TRUXOR – ponuka pre ZO SRZ

TRUXOR – ponuka pre ZO SRZ

Pred začatím prác, ak je potrebné s dostatočným časovým predstihom vybaviť povolenia od štátnych úradov (OU Odbor starostlivosti o životné prostredie) na zásah do mokrade. Pri dohode si povolenia na danú lokalitu objednávateľ zabezpečí sám.  Cena: stanovená na rok 2017 je na úrovni roku 2016, informácie na nižšie uvedených číslach. Objednanie: práce s týmto strojom si je možné

TRUXOR – ponuka pre podnikateľské subjekty

Pred začatím prác, ak je potrebné s dostatočným časovým predstihom vybaviť povolenia od štátnych úradov (OU Odbor starostlivosti o životné prostredie) na zásah do mokrade. Pri dohode si povolenia na danú lokalitu objednávateľ zabezpečí sám. Cena: stanovená na rok 2017 je vrátane odbornej obsluhy nasledovná: Výkon Kosenie a vyberanie €/hod Odbahňovanie a podkop €/hod Min.

TRUXOR – multifunkčný stroj

KOSENIE a VYBERANIE Stroj je určený: na vykonávanie melioračných opatrení na vodných plochách a vodných tokoch. Šetrným spôsobom kosí, vynáša, odbahňuje a prekopáva na vodných hladinách prípadne  mokradiach. Jedná sa o obojživelný stroj s pásovým pohonom, ktorý je  možné dopraviť na jazdnej súprave aj na miesto s obtiažnym prístupom. Prioritne je určený: na kosenie pobrežných zón

Top