Kategória: Vestníky SRZ

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady Žilina (Január 2020)

Odbor tečúcich vôd, Vestníky SRZ,
Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady Žilina (Január 2020) Celý vestník nájdete na adrese https://www.srzrada.sk/aktuality/vestnik-slovenskeho-rybar...

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady Žilina (Január 2020)

Rybárska stráž, Vestníky SRZ,
Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady Žilina (Január 2020) Celý vestník nájdete na adrese https://www.srzrada.sk/aktuality/vestnik-slovenskeho-rybar...

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady Žilina (Január 2020)

Odbor výroby, Vestníky SRZ,
Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady Žilina (Január 2020) Celý vestník nájdete na adrese https://www.srzrada.sk/aktuality/vestnik-slovenskeho-rybar...

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu – Rady Žilina – Január 2020

Aktuality, Vestníky SRZ,
Najnovšie: Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady Žilina (Január 2020) Obsah: Z-1 Disciplinárny poriadok SRZ Z-2 Smernica  o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na ryb...

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu – Rady Žilina – Apríl 2019

Aktuality, Vestníky SRZ,
Najnovšie: Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady Žilina (Apríl 2019) Obsah: • Z- 4 Zaslanie chýbajúcich správ z ČS/MK 2019 • O-18 Účtovná závierka SRZ Rady za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019 • O-19 Informácie...

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu – Rady Žilina – Január 2019

Aktuality, Vestníky SRZ,
Najnovšie: Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady Žilina (Január 2019) Obsah: Z-1      Zoznam členov rybárskej stráže Z-2      Ponuka násadových rýb pre rok 2019 O-1     Ponuka na k...

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu – Rady Žilina – September 2018

Aktuality, Vestníky SRZ,
Najnovšie: Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady Žilina (September 2018) Obsah: Z-6 Záväzná objednávka cenín a tlačív na rok 2019 Z-7 Elektronizácia SRZ – pozvánka na školenie Z-8 ...

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu – Rady Žilina – Apríl 2018

Aktuality, Vestníky SRZ,
Najnovšie: Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady Žilina (Apríl 2018)   Obsah: Z-4 Zaslanie chýbajúcich správ z VČS/MK 2018 O-5 Novela zákona o vodách O-6 Petícia za záchranu ...