Kategória: Vestníky SRZ

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu – Rady Žilina – Január 2018

Aktuality, Vestníky SRZ,
Najnovšie: Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady Žilina (Január 2018) Obsah: Z-1 Záväzné usmernenie k Volebnému poriadku ZO SRZ Z-2 Dodatok č. 1 ku kaprovému zväzovému poriadku pre rok 2018 a ...

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu – Rady Žilina – December 2017

Aktuality, Vestníky SRZ,
Najnovšie: Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady(December 2017) Obsah: Z-14 Volebný poriadok základných organizácií SRZ Z-15 Metodický pokyn pre konanie členských schôdzí a mestských konferenc...

Mimoriadny vestník – Informácia o aktuálnej problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve

Aktuality, Návrh zákona o rybárstve, Vestníky SRZ,
Vážení členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dovoľujeme si Vás informovať o aktuálnej problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve a o krokoch, ktoré sme k dnešnému dňu podnikli. V posledných niekoľkých mesiacoch sme intenzívne pracovali na novom návrhu ...

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu – Rady Žilina – Október 2017

Aktuality, Vestníky SRZ,
Najnovšie: Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady (Október 2017) Obsah: Z-12 Rozhodnutie o začatí disciplinárneho konania a predvolanie disciplinárne stíhaného Z-13 Miestne rybárske poriadky - usme...

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu – Rady Žilina – Apríl 2017

Aktuality, Vestníky SRZ,
Najnovšie: Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady (Apríl 2017) Obsah: Z-7 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb Z-8 Výnimka na VN Orava Z-9 Úprava lovných mier na ob...

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu – Rady Žilina – január 2017

Aktuality, Vestníky SRZ,
Najnovšie: Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady (Január 2017) Obsah: Z-1 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb Z-2 Doplnky rybárskeho poriadku ku zvláštnym povoleniam na ryb...

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu – Rady Žilina – december 2016

Aktuality, Vestníky SRZ,
Najnovšie: Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady (December 2016) Obsah: Z-15 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb Z-16 Disciplinárny poriadok Slovenského rybárskeho zväzu

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu – Rady Žilina – október 2016

Aktuality, Vestníky SRZ,
Najnovšie: Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady (Október 2016) Obsah: Z-13 Usmernenie pre členov rybárskej stráže Slovenského rybárskeho zväzu Z-14 Záväzná objednávka cenín a tlačív a predpisov S...

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu – Rady Žilina – september 2016

Aktuality, Vestníky SRZ,
Najnovšie: Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady (September 2016) Obsah: Z-10 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb Z-11 Právna subjektivita základných organizácií SRZ a konanie pred orgánmi ve...

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu – Rady Žilina – jún 2016

Aktuality, Vestníky SRZ,
Najnovšie: Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady (Jún 2016) Obsah: Z-8 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb Z-9 Obmedzenie výkonu rybárskeho práva na VN Dobrá Niva O-18 Migra...