Kategória: Zarybnenie

3-5530-1-1 VN Orava – zarybnenie kaprom (K2)

Aktuality, VN Orava, Zarybnenie,
Dňa 23.10.2015 bolo vykonané zarybnenie VN Orava násadou kapra K2 o priemernej kusovej hmotnosti 0,25 kg, v množstve 3800 kg zo strediska Rady SRZ Malé Zálužie.

4-4030-1-4 VN Zemplínska Šírava – zarybnenie šťukou

Aktuality, VN Zemplínska šírava, Zarybnenie,
Dňa 23.10.2015 bolo vykonané zarybnenie VN Zemplínska Šírava násadou jednoročnej šťuky o priemernej kusovej hmotnosti 0,5 kg v množstve 500 kg od dodávateľa DONA s.r.o.

2-5270-1-1 VN Sĺňava | 2-4930-1-1 VN Kráľová – Zarybnenie

Aktuality, VN Kráľová, VN Sĺňava, Zarybnenie,
Dňa 21.10.2015 boli zarybnené násadou pleskáča dvojročného Pl2 revíry VN Sĺňava 1000 kg a VN Kráľová 3000 kg.

2-0510-1-1 Dunaj č. 3 – zarybnenie nosáľom sťahovavým No1

Aktuality, Zarybnenie,
Dňa 16.10.2015 sa z výrobného strediska Rady SRZ v Bytči uskutočnilo zarybnenie revíru Dunaj č. 3 násadou nosáľa sťahovavého No1 v množstve 4200 ks o priemernej kusovej veľkosti 8 cm.

4-3750-1-1 VN Ružín | 4-3330-1-1 VD Domaša – zarybnenie kaprom (K2, K3)

Aktuality, VD Domaša, VN Ružín, Zarybnenie,
Dňa 15.10.2015 sa z výrobného strediska Rady SRZ v Brzotíne uskutočnilo zarybnenie revírov VN Ružín násadou kapra K2 v množstve 3600 kg z celkového plánovaného množstva 7400 kg o priemernej kusovej hmotnosti 250 g a revíru VD Domaša násadou kapra K3 v množstve 1960 kg z celkového plánovaného množ...

3-6010-1-1 VN Žilina – zarybnenie kaprom (K2)

Aktuality, VN Žilina, Zarybnenie,
Dňa 10.10.2015 sa z výrobného strediska Rady SRZ v Uzovskej Panici uskutočnilo zarybnenie revíru VN Žilina násadou kapra K2 v množstve 4800 kg z celkového plánovaného množstva 6000 kg o priemernej kusovej hmotnosti 360 g.

2-5270-1-1 VN Sĺňava – zarybnenie kaprom (K2)

VN Sĺňava, Zarybnenie,
Dňa 05.10.2015 sa uskutočnilo zarybnenie rybárskeho revíru 2-5270-1-1 VN Sĺňava násadou kapra kategórie K2 v celkovom množstve 6500 kg o priemernej kusovej hmotnosti 0,3 kg.

Zarybnenie Dunaja č. 3 pstruhom dúhovým Pd2

Zarybnenie,
Dňa 22.09.2015 prebehlo zarybnenie pstruhom dúhovým v kategórii Pd2 v rybárskom revíry Dunaj č.3 Pstruh Pd2 bol vysadený na jednotlivé revíry na Dunaji č. 3 nasledovne: • Dunaj č. 3 pravostranný priesakový kanál VD v množstve 1000 kg • Dunaj č. 3 odpadový kanál VD v množstve 100 kg • Dunaj č....

3-6010-1-1 VN Žilina – zarybnenie Pd2

Aktuality, VN Žilina, Zarybnenie,
Dňa 01.10.2015 sa uskutočnilo zarybnenie revíru Rady SRZ č. 3-6010-1-1 VN Žilina násadou pstruha dúhového v kategórii Pd2. Do revíru bolo vysadených celkovo 300 kg rýb o priemernej kusovej hmotnosti 350 g. Fotografia je ilustr...

4-3750-1-1 VN Ružín – zarybnenie Pd2

Aktuality, VN Ružín, Zarybnenie,
Revír Rady SRZ 4-3750-1-1 VN Ružín bol dňa 04.06.2015 zarybnený Pd2 (Pstruh dúhový dvojročný) v množstve 510 kg. Na fotografiách vidíte: meranie teploty vody vo VN (20,2 °C), meranie teploty vody v pr...